HyperX NGENUITY (BETA)

HyperX NGENUITY là một phần mềm mạnh mẽ và dễ hiểu cho phép bạn tùy chỉnh các sản phẩm HyperX tương thích theo ý muốn của bạn. Gán nút, lập trình và lưu trữ macro, và tùy biến ánh sáng; HyperX NGENUITY cho phép bạn kiểm soát được nhiều thứ bạn muốn. Phần mềm cũng có một thư viện các thiết lập sẵn, giúp bạn có thể chọn nhanh một cấu hình để dùng và nhào vô chơi ngay. Xem các sản phẩm tương thích

Tải xuống


HyperX Ngenuity

Tính năng

  • Thiết lập ánh sáng và hiệu ứng
  • Tạo và lưu macro và gán nút
  • Điều chỉnh DPI cho chuột
  • Thư viện các cấu hình lập sẵn
  • Tùy chỉnh Chế độ game trên bàn phím

Tính năng chính

Công cụ tùy chỉnh mạnh dùng được ngay

Công cụ tùy chỉnh mạnh dùng được ngay

Dễ dàng thiết lập ánh sáng và hiệu ứng.

Tạo và lưu macro và gán nút

Tạo và lưu macro và gán nút

Chỉ một cú nhấn phím mà làm được nhiều việc, hãy gán cho các nút những việc bạn muốn làm.

Tùy biến DPI nâng cao

Tùy biến DPI nâng cao

Chỉnh cách điều khiển chuột đúng như ý bạn muốn.

Chế độ chơi game riêng

Chế độ chơi game riêng

Chọn phím nào sẽ được tắt khi nhấn nút Chế độ game.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.