Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

ChargePlay Clutch cho di động
ChargePlay Clutch cho Nintendo Switch

ChargePlay Base

Sạc không dây để thiết bị của bạn luôn sẵn sàng hoạt động.

Tìm hiểu thêm
Close up of HyperX ChargePlay Duo charger for PlayStation 4 controllers
Image of HyperX ChargePlay Quad with Nintendo Switch Controllers Plugged In