ChargePlay Clutch cho di động
ChargePlay Clutch cho Nintendo Switch

ChargePlay Base

Sạc không dây để thiết bị của bạn luôn sẵn sàng hoạt động.

Tìm hiểu thêm
HyperX Chargeplay Base
HyperX Chargeplay Duo Xbox
Ảnh cận cảnh bộ sạc HyperX ChargePlay Duo cho tay cầm PlayStation 4
Ảnh HyperX ChargePlay Quad với tay cầm Nintendo Switch được cắm vào

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.