ChargePlay Clutch cho di động
ChargePlay Clutch cho Nintendo Switch
HyperX Chargeplay Duo Xbox
Close up of HyperX ChargePlay Duo charger for PlayStation 4 controllers
Image of HyperX ChargePlay Quad with Nintendo Switch Controllers Plugged In

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.