USA, we are now selling direct!

Switch to new US WebsiteDLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA:

 OSTRZEŻENIE: Produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, takich jak nikiel (metal), który zgodnie z wiedzą władz stanu Kalifornia ma działanie rakotwórcze, oraz bisfenol A (BPA), który może powodować uszkodzenia płodu lub negatywnie wpływać na zdolności reprodukcyjne. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov.