USA, we are now selling direct!

Switch to new US WebsiteCzęsto zadawane pytania

Więcej pytań

Tak. Port USB z tyłu klawiatury jest w pełni funkcjonalnym portem USB 2.0. Można go wykorzystywać do ładowania urządzeń, przesyłania danych lub aby podłączyć myszkę. Jeden z wtyków przewodu klawiatury (czarny) łączy z portem USB wbudowanym w klawiaturę, drugi z nich (biały) obsługuje samą klawiaturę. FAQ: KHX-072017-KBE-01
Ustawienia fabryczne można przywrócić na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na naciśnięciu i przytrzymaniu trzech przycisków w lewej górnej części klawiatury (jasność, profil, tryb gry) do chwili zapalenia sygnału świetlnego u góry klawiatury. W ten sposób przwrócone zostaną domyślne ustawienia profili podświetlenia zapisane w pamięci wbudowanej.

 Drugi sposób polega na wykorzystaniu opcji oprogramowania NGenuity. Aby uzyskać do niej dostęp, kliknij ikonę ustawień u góry okna. Następnie kliknij przycisk Restore to Factory Default Settings (Przywróć fabryczne ustawienia domyślne). Ten sposób przywraca domyślne ustawienia profili podświetlenia zapisanych w pamięci wbudowanej oraz usuwa wszystkie niestandardowe profile utworzone przez użytkownika. Jeśli profile użytkownika zostały zapisane w komputerze, możne je przywrócić za pomocą funkcji importu/eksportu. FAQ: KHX-011618-KBRGB-01

We wbudowanej pamięci klawiatury zapisane są trzy profile podświetlenia. Można je zmieniać przyciskiem profili na klawiaturze, nawet jeśli klawiatura jest podłączona do komputera bez oprogramowania NGenuity. Te profile można modyfikować za pomocą oprogramowania NGenuity.

Kliknij jeden z predefiniowanych profili i przeciągnij go do sekcji profili niestandardowych powyżej.Wprowadź zmiany klikając polecenie Customize (Dostosuj). Po wprowadzeniu wszystkich modyfikacji kliknij polecenie Apply (Zastosuj). Następnie wróć do sekcji profili i przeciągnij zmodyfikowany profil z powrotem do sekcji profili predefiniowanych.

FAQ: KHX-011618-KBRGB-02

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

1 (888) 484-9335