Często zadawane pytania

Najczęstsze pytania

Mikrofon mojego zestawu słuchawkowego Cloud II działa poprawnie bez modułu USB, gdy zestaw jest podłączony do urządzenia mobilnego, natomiast nie działa wcale lub z bardzo niską głośnością podczas pracy z Windows 10. Jak rozwiązać ten problem?

• Sprawdź, czy mikrofon nie został wyciszony przełącznikiem na module.

• Przejdź do Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk. Sprawdź, czy moduł jest widoczny na karcie Odtwarzanie i czy jest urządzeniem domyślnym. Kliknij kartę Nagrywanie. Czy jest na niej wyświetlany mikrofon zestawu słuchawkowego?

• Jeśli tak nie jest, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie białego obszaru i sprawdź, czy obie opcje „Pokaż wyłączone urządzenia” i „Pokaż odłączone urządzenia” są zaznaczone. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i ustaw mikrofon zestawu słuchawkowego jako urządzenie domyślne.

• Jeśli menedżer urządzeń wyświetla sterowniki dźwięku „Realtek”, odłącz zestaw słuchawkowy i ewentualnie kamerkę internetową, a następnie pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki „Realtek”. Po zakończeniu instalacji i ponownym uruchomieniu komputera podłącz zestaw słuchawkowy i sprawdź jego działanie, otwierając „Rejestrator głosu” w Windows 10 i poproś klienta, aby nagrał własną wypowiedź. W wyszukiwarce Cortana wpisz: Rejestrator głosu, następnie kliknij mikrofon pośrodku okna aplikacji i zacznij mówić. Kliknij mikrofon ponownie, aby zakończyć. Następnie kliknij trójkąt, aby odtworzyć nagranie. Ponadto, jeśli w komputerze zainstalowano oprogramowanie audio Realtek, mogło ono zastąpić ustawienia Windows.

• W narzędziu wyszukiwania Cortana wpisz: „Ustawienia prywatności – mikrofon”. Sprawdź, czy opcja „Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z mikrofonu” jest włączona, a następnie kliknij wszystkie odpowiednie aplikacje, którym chcesz zezwolić na korzystanie z mikrofonu.

• Skype – poproś klienta, aby otworzył Ustawienia / Ustawienia audio i wykonał rozmowę testową. Dzięki temu klient potwierdzi, że zestaw słuchawkowy z mikrofonem współpracuje z komputerem i Skypem.

• Mumble – poproś klienta, aby otworzył Settings (Ustawienia) / Audio i wykonał rozmowę testową. Dzięki temu klient potwierdzi, że zestaw słuchawkowy z mikrofonem współpracuje z komputerem i komunikatorem Mumble.

• Discord – otwórz Settings (Ustawienia) > wybierz opcję „Input mode” (Tryb wejścia) i zmień ją na „Push to Talk” (Naciśnij, aby mówić), ustaw także ustawienie Sensitivity (Czułość) na środku suwaka.

FAQ: KHX-011717-HDST-16
Nie słyszę dźwięku ze słuchawek lub mikrofon nie reaguje na dźwięki. Jak rozwiązać ten problem?

Sprawdź poprawność wszystkich połączeń, łącznie z połączeniem z modułem sterowania lub przedłużaczem.

- Sprawdź, czy wtyczka mikrofonu jest wepchnięta do końca w gniazdo w zestawie słuchawkowym.

- Jeśli jest taka możliwość, sprawdź poprawność połączeń audio za pomocą innego mikrofonu i głośników.

-Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy będzie działać z innym komputerem lub urządzeniem.

- Sprawdź ustawienia audio, aby upewnić się, czy głośniki i mikrofon są włączone i nie zostały wyciszone lub czy głośność nie została ustawiona na zbyt niskim poziomie. Zdarza się, że mikrofon jest wyciszony lub wyłączony w komputerze.

- Spróbuj wyłączyć oprogramowanie audio zainstalowanej karty dźwiękowej lub inne oprogramowanie audio innych producentów i użyj domyślnych elementów sterujących dźwiękiem w systemie operacyjnym.

- Jeśli wykorzystujesz moduł sterowania, upewnij się, że głośność ustawiona w module jest wystarczająca. Pamiętaj, że to ustawienie głośności dotyczy wyłącznie słuchawek.

- Sprawdź, czy przycisk wyciszenia modułu sterującego nie znajduje się w położeniu wyciszenia.

-Sprawdź ustawienia dźwięku w grze lub używanej aplikacji.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności słuchawki lub mikrofon nadal nie działają, zwróć się z prośbą o pomoc do działu obsługi technicznej firmy Kingston.

KHX-052914-HDST-01

FAQ: KHX-052914-HDST-01
Czy ten zestaw słuchawkowy będzie działał z konsolą Xbox One, Xbox 360, PS3?

Ten zestaw słuchawkowy będzie działał z konsolą Xbox One z adapterem zestawu słuchawkowego Microsoft. Zestaw nie pracuje z konsolami Xbox 360 i PS3.

FAQ: KHX-080114-HDST-04
Po podłączeniu zestawu słuchawkowego HyperX do portu USB nie słychać żadnych dźwięków. Jak rozwiązać ten problem?

Zestaw słuchawkowy musi być skonfigurowany jako domyślne urządzenie audio w ustawieniach dźwięku.

W systemie Windows:

1. Otwórz Panel sterowania i wybierz opcję „Sprzęt i dźwięk”, a następnie kliknij pozycję „Dźwięk”.

2. Jeśli „HyperX 7.1 Audio” nie jest domyślnym urządzeniem audio, kliknij tę opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Ustaw jako urządzenie domyślne”.

3. Obok domyślnego urządzenia audio powinien pojawić się zielony znacznik. Powtórz te same czynności dla mikrofonu zestawu słuchawkowego, tym razem na karcie „Nagrywanie” (dostępnej w tym samym oknie Dźwięk Panelu sterowania.)

W systemie Mac:

1. Kliknij menu Apple i w menu rozwijanym wybierz opcję „Preferencje systemowe”.

2. W oknie „Preferencje systemowe” kliknij ikonę „Dźwięk”.

3. Kliknij kartę „Wejście” i ustaw „HyperX 7.1 Audio” jako domyślne wejściowe urządzenie dźwiękowe.

4. Kliknij kartę „Wyjście” i ustaw „HyperX 7.1 Audio” jako domyślne wyjściowe urządzenie dźwiękowe.

Uwaga: Zestaw słuchawkowy może być wyświetlany pod nazwą „USB audio” zamiast „HyperX 7.1 Audio”.

FAQ: KHX-010715-HDST-05
Czy ten zestaw słuchawkowy będzie współpracował z moim urządzeniem mobilnym?

Nasze zestawy słuchawkowe są zgodne z większością urządzeń mobilnych wyposażonych w gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm.

Istnieją dwa standardy słuchawkowych wtyczek audio jack – Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) oraz Open Mobile Terminal Platform (OMTP). W naszych zestawach słuchawkowych stosujemy złącza standardu CTIA, które są zgodne z większością urządzeń mobilnych. W niektórych urządzeniach mobilnych stosuje się standard OMTP. W przypadku takich urządzeń mogą wystąpić problemy z podłączeniem zestawu słuchawkowego. Rozwiązaniem jest przewód adaptera oferowany przez producentów zewnętrznych. Dzięki niemu można podłączyć zestaw do urządzenia ze złączem w standardzie OMTP.

FAQ: KHX-051515-HDST-08
Jakie ustawienia muszę zmienić, aby korzystać z zestawu słuchawkowego Cloud II z konsolą PS4?

Aby zapewnić optymalną pracę zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation® 4 (PS4®), odłącz wtyczkę zestawu słuchawkowego od modułu sterującego USB, podłącz wtyczkę audio zestawu słuchawkowego bezpośrednio do kontrolera konsoli PS4 i wykonaj poniższe czynności:

1. Włącz konsolę PS4®.

2. Przejdź do menu Ustawienia i otwórz je.

3. W menu przejdź do opcji ‘Urządzenia i wybierz ją.

4. Przewiń w dół do pozycji ‘Urządzenia audio i wybierz ją.

5. Wybierz opcję ‘Wyjście na słuchawki, a następnie pozycję ‘Całość dźwięku.

FAQ: KHX-090915-HDST-11
Nie mogę regulować głośności dźwięku rejestrowanego przez mikrofon w systemie Windows podczas korzystania z modułu sterującego USB zestawu słuchawkowego. Jak rozwiązać ten problem?

Podczas korzystania z modułu sterującego USB sterowanie głośnością dźwięku rejestrowanego przez mikrofon w systemie Windows jest niedostępne. Głośność można zmieniać wyłącznie za pomocą modułu sterującego. Jeśli moduł sterujący nie umożliwia zmiany głośności, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

FAQ: KHX-110315-HDST-12
Mikrofon zestawu słuchawkowego nie działa po podłączeniu do modułu sterującego USB. Mikrofon działał prawidłowo bez modułu sterującego, np. ze smartfonem lub tabletem. Jak rozwiązać ten problem?

Przełącznik wyciszenia mikrofonu może znajdować się w położeniu wyciszenia. Przełącznik powinien znajdować się w położeniu włączonego mikrofonu (przesunięty w kierunku złącza zestawu słuchawkowego).

FAQ: KHX-121115-HDST-13
Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Cloud II z użyciem modułu USB słyszę zakłócenia przypominające szelesty lub trzaski w audio z głębokimi basami. Te zakłócenia nie występują, jeśli zestaw jest podłączony bezpośrednio do gniazda 3,5 mm. Jak rozwiązać ten problem?

Należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu USB. W tym celu należy otworzyć poniższe łącze. Aktualizacja powinna wyeliminować ten problem. dInstrukcje są dostępne na tej stronie.

https://www.hyperxgaming.com/us/support/technical/downloads?product=hscp&filename=HyperX_Cloud_II_Firmware_Updater_Rev_0010

KHX-030416-HDST-14

FAQ: KHX-030416-HDST-14
Moduł sterowania USB zestawu słuchawkowym Cloud II umożliwia ustawienie głośności tylko na wysoką lub niską. Zakres między tymi skrajnymi ustawieniami jest bardzo wąski. Jak rozwiązać ten problem?

Należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu USB. W tym celu należy otworzyć poniższe łącze. Aktualizacja powinna wyeliminować ten problem. Instrukcje są dostępne na tej stronie.

https://www.hyperxgaming.com/cn/support/technical/downloads?product=hscp&filename=HyperX_Cloud_II_Firmware_Updater_Rev_0010

FAQ: KHX-030416-HDST-15

Więcej pytań

Dlaczego numer wersji oprogramowania sprzętowego do pobrania jest niższy niż oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w moim module USB zestawu słuchawkowego Cloud II, a oprogramowanie to nie jest zgodne z PS4?
Udostępniona wersja oprogramowania sprzętowego to wersja specjalna, której wyłącznym celem jest zapewnienie współpracy modułu USB z PS4. Produkcyjne wersje oprogramowania sprzętowego to oddzielna kategoria i nie zapewniają zgodności z PS4. FAQ: KHX-030118-HDST-18

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Now
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)