Często zadawane pytania

Więcej pytań

Do czego służy w tej klawiaturze tryb gry?

W trybie gry wyłączony jest klawisz Windows. Zapobiega to przypadkowemu przerwaniu gry i przejściu do systemu Windows w wyniku naciśnięcia tego klawisza. Do włączania i wyłączania trybu gry służy kombinacja klawiszy FN + F12. W prawym górnym rogu klawiatury znajduje się wskaźnik świetlny sygnalizujący włączenie trybu gry. Zajmuje on miejsce wskaźnika świetlnego funkcji Scroll Lock.

FAQ: KHX-082616-KB-01
Dlaczego klawiatura ma dwa złącza USB?

Jedno złącze służy do podłączania samej klawiatury. Drugie złącze służy do zasilania portu do ładowania urządzeń zewnętrznych. Ten port jest w niewielkim stopniu zasilany już po podłączeniu jednego przewodu USB, jednak do ładowania urządzeń mobilnych konieczne jest podłączenie też drugiego przewodu.

FAQ: KHX-082616-KB-02
Co oznacza termin „key rollover”? Czy można tę funkcję dostosowywać?

„Key rollover” to funkcja umożliwiająca poprawną rejestrację każdego naciśniętego klawisza. W klawiaturze HyperX dostępne są dwa tryby pracy tej funkcji: 6KRO oraz NKRO. W trybie 6KRO można prawidłowo zarejestrować jednoczesne naciśnięcie do 6 klawiszy i 4 klawiszy modyfikujących (Windows, Alt, Ctrl, Shift). W trybie NKRO prawidłowo rejestrowane jest naciśnięcie dowolnej liczby klawiszy.

Domyślnie włączony jest tryb 6KRO.
Tryb można zmienić na NKRO, naciskając kombinację klawiszy FN + Delete.
Tryb 6KRO przywraca naciśnięcie kombinacji klawiszy FN + Insert.

FAQ: KHX-082616-KB-03
Jak można przywrócić wszystkie domyślne ustawienia klawiatury?

Aby przywrócić fabryczne ustawienia klawiatury, należy nacisnąć i przytrzymać klawisze FN + ESC do chwili jednokrotnego zapalenia się podświetlenia klawiatury.

FAQ: KHX-082616-KB-04

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)