Często zadawane pytania

Najczęstsze pytania

Dlaczego nie można uzyskać reklamowanej szybkości pracy modułu pamięci HyperX?

Ta pamięć charakteryzuje się bardziej agresywnymi parametrami timingu w porównaniu do innych naszych pamięci. Moduły HyperX zaprojektowano pod kątem spełnienia wysokich wymagań entuzjastów komputerów PC. Rodzina HyperX charakteryzuje się większą szybkością i przepustowością oraz mniejszymi opóźnieniami i obniżonym zużyciem energii. W przypadku zastosowania pamięci HyperX może być konieczna modyfikacja parametrów pracy w systemie BIOS, aby moduły były prawidłowo rozpoznawane. Szybkość jednak nie jest gwarantowana, ponieważ zależy ona od płyty głównej. Ze względu na to, że pamięć nie jest testowana pod kątem zgodności z określonymi systemami, nie możemy potwierdzić, że będzie ona zgodna z konfiguracją użytkownika.

Przed ustawieniem parametrów timingu warto użyć wartości domyślnych systemu BIOS, aby wykluczyć inne potencjalne konflikty. Dobrym pomysłem jest również aktualizacja systemu BIOS, jeśli nie udostępnia on odpowiednich ustawień (niedostosowany system BIOS może powodować nieprawidłowe rozpoznawanie pamięci). System BIOS można pobrać ze strony internetowej producenta płyty głównej. Należy również zapoznać się z dokumentacją dotyczącą procesora, aby upewnić się, że obsługuje on szybkość instalowanej pamięci.

W przypadku niepowodzenia w przetaktowywaniu pamięci prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej. Postaramy się pomóc dobrać moduł pamięci zgodny z użytkowanym systemem. Polecamy też konfigurator pamięci pod adresem:

http://www.kingston.com/pl/memory/search/Options/

FAQ: KTM-021011-HYX-01
Co oznaczają wartości parametrów timingu w przypadku pamięci HyperX (np. 10-11-12)?
Timing Definicja parametru timingu Skróty Działanie
10 CAS Latency CL Opóźnienie między aktywacją wiersza a odczytaniem z niego danych.
11 RAS to CAS (lub Row to Column Delay) trcd Aktywacja wiersza.
12 Row Precharge Delay (lub RAS Precharge Delay) trp or tRCP Dezaktywacja wiersza.

CAS latency (Opóźnienie CAS):
Jest to współczynnik czasu uzyskiwania dostępu do kolumny pamięci podzielony przez aktualną częstotliwość taktowania zegara. Czas dostępu do kolumny to wartość stała, więc w miarę wzrostu częstotliwości zegara systemu coraz trudniej osiągnąć niską wartość parametru opóźnienia CAS (np. mianownik rośnie, lecz licznik pozostaje ten sam).

RAS-to-CAS (RAS-CAS):
Jest to opóźnienie między aktywacją kolumny a aktywacją wiersza. Można opisać je jako opóźnienie między uzyskaniem dostępu do adresów pamięci wiersza i kolumny.

Row Precharge Delay (Opóźnienie przygotowania wiersza):
Liczba cykli zegara między wysłaniem polecenia przygotowania do aktywacji i polecenia aktywacji. Określa ona czas przygotowania upływający do aktywacji danego banku.

*Z powyższych przykładów można wywnioskować, że im niższa jest wartość parametru, tym szybszy jest dostęp.

FAQ: KTM-021011-HYX-09
Po zainstalowaniu pamięci HyperX komputer czasami przestaje pracować lub nie można go uruchomić.

Fabryczne ustawienia układów HyperX są mocno wyśrubowane. Nie każdy komputer potrafi sobie z nimi poradzić.

Konieczne jest sprawdzenie, czy dany moduł pamięci HyperX jest kompatybilny z chipsetem AMD lub Intela na płycie głównej. Dane te są dostępne na stronach produktów na witrynie internetowej marki HyperX. Jeśli do przetaktowania pamięci wykorzystywane są profile XMP, należy zmienić ustawienia pamięci w BIOS-ie na automatyczne.

Jeśli pamięć nie działa przy ustawieniach domyślnych, należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w celu uzyskania wsparcia.

FAQ: KTM-030615-HYX-10
Zainstalowana pamięć HyperX firmy Kingston nie działa z szybkością znamionową. Dlaczego?

Jeśli pamięć HyperX wykorzystuje profile XMP, jako domyślne
ustawienia stosowane są standardowe wartości JEDEC. Niektóre komputery nie działają z szybkością większą od ustawień JEDEC, dlatego firma Kingston ustawia parametry pracy modułów zgodnie z wartościami standardowymi JEDEC, dając użytkownikowi możliwość przetaktowania systemu z użyciem profili XMP, jeśli są one obsługiwane.

W przypadku modułów Plug and Play, jeżeli system nie jest w stanie pracować z określonymi przetaktowanymi ustawieniami, system może wykorzystać następny profil z najwyższymi timingami lub przywrócić standardowe timingi JEDEC.

FAQ: KTM-030615-HYX-03
W systemie zainstalowano pamięć HyperX, lecz w programie diagnostycznym są wyświetlane parametry timingu niższe niż reklamowane. Dlaczego?

Należy ręcznie ustawić odpowiednie parametry szybkości, timingów i napięcia lub skorzystać z jednego z profili XMP, jeżeli Twoja płyta główna je obsługuje. Niektóre systemy nie działają prawidłowo w przypadku ustawienia niższych wartości opóźnień oferowanych przez moduły HyperX. Niektóre programy diagnostyczne odczytują wyłącznie domyślne ustawienia parametru SPD (Serial Presence Detect) modułu. W takim przypadku ustawienia zmienione ręcznie lub zgodne z wybranym profilem XMP nie są brane pod uwagę.

Odpowiednie ustawienia znaleźć można w arkuszu danych określonej pamięci HyperX.

FAQ: KTM-030515-HYX-02
Po zainstalowaniu w komputerze pamięci Kingston HyperX próbuję ustawić parametru timingu w systemie BIOS. Widzę wpisy takie jak „CAS Latency” (Opóźnienie CAS) i „RAS to CAS Delay” (Opóźnienie RAS-CAS), lecz nie widzę parametru „Command Rate” (Tempo adresowania). Gdzie można ustawić ten parametr?

Wiele płyt głównych definiuje parametr "Command Rate" (Tempo adresowania) automatycznie, nie zezwalając na jego ręczne modyfikowanie przez użytkownika.

FAQ: KTM-021011-HYX-05
Parametry timingu zostały ustawione według instrukcji firmy Kingston, lecz w systemie BIOS widoczne są również inne parametry. Jakie ustawienia należy zastosować?

Jeśli w systemie BIOS istnieją parametry timingu inne niż wskazane przez nas w odniesieniu do pamięci HyperX, należy pozostawić ich ustawienia domyślne.

FAQ: KTM-021011-HYX-06

Więcej pytań

How do I find out how much memory is installed in my system?

In Windows, click on the start button and open "Control Panel".Use classic view for Vista and 7. Then open "System". This will display basic information about the computer including the amount of RAM installed.

In MacOS, select "About This Mac" or "About This Computer" from the Apple menu in the upper left corner of your Desktop. This will provide information about your Mac's total memory (built-in memory plus DIMMs or SIMMs installed).

In Linux, open a terminal window and enter the following command: cat /proc/meminfo

This will show the total amount of RAM as well as other memory information.

FAQ: KTM-012711-GEN-06
Czy dodatkowa pamięć spowoduje wzrost szybkości pracy komputera?

Dodatkowa pamięć nie gwarantuje wzrostu wydajności komputera.Umożliwi ona uruchamianie większej liczby programów lub procesów jednocześnie, albo programów intensywniej korzystających z pamięci.Wzrost wydajności może nastąpić, jeśli pierwotnie zainstalowana ilość pamięci z trudnością wystarczała dla uruchamianych na komputerze programów i procesów.

FAQ: KTM-012711-GEN-07
Jak zainstalować pamięć w komputerze?

W przypadku komputera stacjonarnego: zamknij system, wyłącz komputer, odłącz kabel zasilania i otwórz obudowę. Ważne: Pamięć o największej pojemności należy zainstalować w gnieździe 1, a następne moduły instalować w porządku malejącym w odniesieniu do pojemności (następny w gnieździe 2 itd.). Aby zidentyfikować gniazda, należy skorzystać z instrukcji obsługi płyty głównej.

Wyjmij moduł pamięci, tak jak pokazano na rysunku 1. Naciśnij wypustki (1) na zewnątrz; moduł lekko wysunie się z gniazda (2). Całkowicie wyjmij moduł z gniazda.

Aby zainstalować nowy moduł pamięci, zapoznaj się z rysunkiem 2. Naciśnij do zewnątrz wypustki (1) znajdujące się na końcach gniazda pamięci i dopasuj wycięcia do wypustek w gnieździe (2), a następnie SILNIE wciśnij moduł pamięci do gniazda, aby zablokować go za pomocą zatrzasków (3). Jeśli odpowiednia pamięć została prawidłowo zainstalowana, a nadal nie jest wykrywana, należy upewnić się, że używana jest najnowsza wersja systemu BIOS ze strony internetowej producenta komputera.

W przypadku komputera przenośnego: przed dezinstalacją/instalacją pamięci w komputerach przenośnych należy wyłączyć urządzenie, wyjąć pakiet akumulatora i odłączyć kabel zasilania. SILNIE wciśnij moduł pamięci do gniazda, aby uzyskać odpowiednie połączenie styków (ważny jest ZDECYDOWANY ruch) przed naciśnięciem modułu w dół w celu jego zablokowania (patrz poniższe rysunki). Po zainstalowaniu pamięci włóż z powrotem pakiet akumulatora i podłącz kabel zasilania, aby nie korzystać wyłącznie z akumulatora. Jeśli odpowiednia pamięć została prawidłowo zainstalowana, a nadal nie jest wykrywana, należy upewnić się, że używana jest najnowsza wersja systemu BIOS ze strony internetowej producenta komputera.

System BIOS (Basic Input/Output System) jest zainstalowany na płycie głównej komputera. Kontroluje on większość podstawowych operacji i odpowiada za uruchamianie komputera oraz inicjowanie składników sprzętowych. Dane systemu są najczęściej przechowywane w układzie pamięci ROM; system BIOS można zazwyczaj zaktualizować, wykonując specjalną procedurę ("flashing"). Aktualizacje systemu BIOS mogą umożliwić skorygowanie błędów, obsługę nowych procesorów i sprzętu, m.in. pamięci. Aktualizacje systemu BIOS można zazwyczaj pobrać ze strony internetowej producenta komputera.

*UWAGA: Firma Kingston nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy wynikające z aktualizacji systemu BIOS. Aktualizacja systemu BIOS to sugestia dotycząca możliwości rozwiązania problemu. Użytkownicy dokonują aktualizacji systemu BIOS na własne ryzyko. Wszelkie instrukcje dotyczące metod aktualizacji systemu BIOS dostarcza producent komputera lub inny dostawca systemu BIOS, a nie firma Kingston.

FAQ: KTM-012711-GEN-18
Po zainstalowaniu pamięci w komputerze przenośnym nie można uruchomić systemu lub komputer nie rozpoznaje pamięci. Jak rozwiązać ten problem?

Najpierw należy upewnić się, że zainstalowano pamięć odpowiednią dla danego komputera przenośnego. Aby uzyskać pomoc, należy skorzystać z narzędzia wyszukiwania pamięci firmy Kingston w Internecie pod adresem www.kingston.com. Po potwierdzeniu zainstalowania w komputerze odpowiedniej pamięci należy wykonać następujące czynności:

 1. Przed zainstalowaniem pamięci wyłącz komputer przenośny, a następnie wyjmij z niego pakiet akumulatora i odłącz kabel zasilania. Precyzyjnie włóż moduł pamięci do gniazda, a następnie naciśnij go, aby zablokować moduł w miejscu. Zainstaluj z powrotem pakiet akumulatora, podłącz kabel zasilania i uruchom komputer. Jeśli komputer nadal nie działa prawidłowo, spróbuj włożyć moduł pamięci do innego gniazda (jeśli jest dostępne).
 2. Jeśli prawidłowo zainstalowano zalecany typ pamięci, a nadal nie można uruchomić komputera lub nie rozpoznaje on pamięci, konieczne może być pobranie najnowszego systemu BIOS ze strony internetowej producenta komputera.

Uwaga: Firma Kingston nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy wynikające z aktualizacji systemu BIOS. Aktualizacja systemu BIOS to sugestia dotycząca możliwości rozwiązania problemu. Użytkownicy dokonują aktualizacji systemu BIOS na własne ryzyko. Wszelkie instrukcje dotyczące metod aktualizacji systemu BIOS dostarcza producent komputera lub inny dostawca systemu BIOS, a nie firma Kingston.

FAQ: KTM-012711-GEN-12
Po zainstalowaniu pamięci w komputerze stacjonarnym nie można uruchomić systemu lub komputer nie rozpoznaje pamięci. Jak rozwiązać ten problem?
Najpierw należy upewnić się, że zainstalowano pamięć odpowiednią dla danego komputera stacjonarnego. Aby uzyskać pomoc, należy skorzystać z narzędzia wyszukiwania pamięci firmy Kingston w Internecie pod adresem www.kingston.com. Po potwierdzeniu zainstalowania w komputerze odpowiedniej pamięci należy wykonać następujące czynności:
 1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania.
 2. Włóż ponownie moduły pamięci, rozpoczynając od umieszczenia modułu o największej pojemności w pierwszym gnieździe, a następnie instalując następne moduły w porządku malejącym w odniesieniu do pojemności. Aby upewnić się, że moduły pamięci instalowane są prawidłowo, dopasuj wycięcia do wypustek w gnieździe, a następnie włóż moduł pamięci do gniazda, blokując go za pomocą zatrzasków.
 3. Upewnij się, że wszystkie kable w komputerze są prawidłowo podłączone. Zdarza się, że zostają odłączone kable zasilania płyty głównej lub kabel twardego dysku.
 4. Jeśli prawidłowo zainstalowano zalecany typ pamięci, a nadal nie można uruchomić komputera lub nie rozpoznaje on pamięci, konieczne może być pobranie najnowszego systemu BIOS ze strony internetowej producenta komputera.
Uwaga: Firma Kingston nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy wynikające z aktualizacji systemu BIOS. Aktualizacja systemu BIOS to sugestia dotycząca możliwości rozwiązania problemu. Użytkownicy dokonują aktualizacji systemu BIOS na własne ryzyko. Wszelkie instrukcje dotyczące metod aktualizacji systemu BIOS dostarcza producent komputera lub inny dostawca systemu BIOS, a nie firma Kingston.

FAQ: KTM-012711-GEN-13
Czy szybsza pamięć tego samego typu będzie działać z mniejszą szybkością, np. pamięć DDR 400 Mhz w systemie obsługującym pamięć DDR 333 MHz?

Tak. W większości przypadków, jeśli komputer obsługuje pamięci o mniejszej szybkości, zostanie zmniejszona szybkość modułów, pod warunkiem, że zastosowano ich odpowiedni rodzaj (np. DDR, DDR2 itp.). Należy jednak pamiętać, że funkcja zmniejszania szybkości może nie być obsługiwana przez określony komputer, dlatego działanie pamięci nie jest gwarantowane.

FAQ: KTM-021011-GEN-16
Jaka jest różnica między numerami katalogowymi zestawów pamięci dwukanałowej lub trójkanałowej a układami sprzedawanymi pojedynczo?

Układy sprzedawane w zestawach (wskazywanymi oznaczeniem "K2" lub "K3" w numerze katalogowym, np. KVR400X64C3AK2/2G) są przeznaczone do zastosowania w płytach głównych obsługujących dwa lub trzy kanały pamięci. Mimo że obsługa technologii Dual i Triple Channel spoczywa na płycie głównej (chipsecie), aby funkcja ta działała prawidłowo, moduły pamięci należy instalować parami lub trójkami. Najlepsze wyniki można uzyskać dzięki zastosowaniu identycznych modułów dostarczanych w zestawie, ponieważ płyta główna będzie uzyskiwać dostęp do wszystkich modułów w ramach pojedynczej lokalizacji pamięci o szerszej przepustowości. W przypadku płyt głównych obsługujących technologię Dual lub Triple Channel firma Kingston zaleca instalację modułów sprzedawanych w zestawach.

FAQ: KTM-020911-GEN-19
System BIOS lub program diagnostyczny (taki jak CPU-Z) wskazuje, że częstotliwość pracy pamięci jest obniżona o połowę. Dlaczego?

W wielu przypadkach system BIOS lub program diagnostyczny wskazuje wartości parametrów pracy magistrali pamięci mniejsze o połowę od wartości częstotliwości pracy pamięci typu DDR. Jak wskazuje nazwa pamięci tego typu (DDR – Double Data Rate), pamięć ta ma dwa razy większą przepustowość niż częstotliwość pracy magistrali pamięci. Jeśli magistrala pamięci pracuje z częstotliwością 800 MHz, a używana jest pamięć DDR3 1600 MHz, oznacza to, że pracuje ona z prawidłową szybkością.

FAQ: KTM-071015-GEN-20
What is ESD?
 • ElectroStatic Discharge, ESD is simply the discharge of built up static electricity.ESD should not be taken lightly as this is one of the few things an individual can do to damage or destroy their computer or hardware components.It is like when you rub your feet on the carpet and you touch something metal.ESD can occur without the user feeling a shock and will occur when only working on the inside of the computer or handling hardware.
 • How to help prevent ESD
 • The best method of preventing ESD is to use an ESD wrist strap or a grounding mat or table.However, because most users do not have access to these items, we have included the below steps to help reduce the chance of ESD as much as possible.          
 • Standing – We recommend that you are standing at all times when working on the computer. Setting on a chair can generate more electrostatic.
 • Cords - Make sure everything is removed from the back of the computer (power cord, mouse, keyboard, etc).
 • Clothes - Make sure not to wear any clothing that conducts a lot of Electrical Charge, such as a wool sweater.
 • Accessories - To help reduce ESD and help prevent other problem, it is also a good idea to remove all jewelry.
 • Weather - Electrical storms can increase the ESD risk; unless absolutely necessary, try not to work on a computer during an electrical storm.In very dry areas, the air itself becomes a part of the electrostatic build-up mechanism every time there is an air flow (wind, air conditioning, blower) passing over an insulated surface.Do not let high humidity levels build a false confidence, and beware of corrosion problems with interconnects and other electrical interfaces.To learn more about ESD and how to protect your electronics, please refer to the below site.

ESD Association
https://www.esda.org/about-esd/ FAQ: ESD-SSD-001
What is ESD?
 • ElectroStatic Discharge, ESD is simply the discharge of built up static electricity.ESD should not be taken lightly as this is one of the few things an individual can do to damage or destroy their computer or hardware components.It is like when you rub your feet on the carpet and you touch something metal.ESD can occur without the user feeling a shock and will occur when only working on the inside of the computer or handling hardware.
 • How to help prevent ESD
 • The best method of preventing ESD is to use an ESD wrist strap or a grounding mat or table.However, because most users do not have access to these items, we have included the below steps to help reduce the chance of ESD as much as possible.          
 • Standing – We recommend that you are standing at all times when working on the computer. Setting on a chair can generate more electrostatic.
 • Cords - Make sure everything is removed from the back of the computer (power cord, mouse, keyboard, etc).
 • Clothes - Make sure not to wear any clothing that conducts a lot of Electrical Charge, such as a wool sweater.
 • Accessories - To help reduce ESD and help prevent other problem, it is also a good idea to remove all jewelry.
 • Weather - Electrical storms can increase the ESD risk; unless absolutely necessary, try not to work on a computer during an electrical storm.In very dry areas, the air itself becomes a part of the electrostatic build-up mechanism every time there is an air flow (wind, air conditioning, blower) passing over an insulated surface.Do not let high humidity levels build a false confidence, and beware of corrosion problems with interconnects and other electrical interfaces.To learn more about ESD and how to protect your electronics, please refer to the below site.

ESD Association
https://www.esda.org/about-esd/ FAQ: ESD-SSD-001
What is ESD?
 • ElectroStatic Discharge, ESD is simply the discharge of built up static electricity.ESD should not be taken lightly as this is one of the few things an individual can do to damage or destroy their computer or hardware components.It is like when you rub your feet on the carpet and you touch something metal.ESD can occur without the user feeling a shock and will occur when only working on the inside of the computer or handling hardware.
 • How to help prevent ESD
 • The best method of preventing ESD is to use an ESD wrist strap or a grounding mat or table.However, because most users do not have access to these items, we have included the below steps to help reduce the chance of ESD as much as possible.          
 • Standing – We recommend that you are standing at all times when working on the computer. Setting on a chair can generate more electrostatic.
 • Cords - Make sure everything is removed from the back of the computer (power cord, mouse, keyboard, etc).
 • Clothes - Make sure not to wear any clothing that conducts a lot of Electrical Charge, such as a wool sweater.
 • Accessories - To help reduce ESD and help prevent other problem, it is also a good idea to remove all jewelry.
 • Weather - Electrical storms can increase the ESD risk; unless absolutely necessary, try not to work on a computer during an electrical storm.In very dry areas, the air itself becomes a part of the electrostatic build-up mechanism every time there is an air flow (wind, air conditioning, blower) passing over an insulated surface.Do not let high humidity levels build a false confidence, and beware of corrosion problems with interconnects and other electrical interfaces.To learn more about ESD and how to protect your electronics, please refer to the below site.

ESD Association
https://www.esda.org/about-esd/ FAQ: ESD-SSD-001
What is ESD?
 • ElectroStatic Discharge, ESD is simply the discharge of built up static electricity.ESD should not be taken lightly as this is one of the few things an individual can do to damage or destroy their computer or hardware components.It is like when you rub your feet on the carpet and you touch something metal.ESD can occur without the user feeling a shock and will occur when only working on the inside of the computer or handling hardware.
 • How to help prevent ESD
 • The best method of preventing ESD is to use an ESD wrist strap or a grounding mat or table.However, because most users do not have access to these items, we have included the below steps to help reduce the chance of ESD as much as possible.          
 • Standing – We recommend that you are standing at all times when working on the computer. Setting on a chair can generate more electrostatic.
 • Cords - Make sure everything is removed from the back of the computer (power cord, mouse, keyboard, etc).
 • Clothes - Make sure not to wear any clothing that conducts a lot of Electrical Charge, such as a wool sweater.
 • Accessories - To help reduce ESD and help prevent other problem, it is also a good idea to remove all jewelry.
 • Weather - Electrical storms can increase the ESD risk; unless absolutely necessary, try not to work on a computer during an electrical storm.In very dry areas, the air itself becomes a part of the electrostatic build-up mechanism every time there is an air flow (wind, air conditioning, blower) passing over an insulated surface.Do not let high humidity levels build a false confidence, and beware of corrosion problems with interconnects and other electrical interfaces.To learn more about ESD and how to protect your electronics, please refer to the below site.

ESD Association
https://www.esda.org/about-esd/ FAQ: ESD-SSD-001