ChargePlay Clutch cho di động
ChargePlay Clutch cho Nintendo Switch
HyperX Chargeplay Duo Xbox
Ảnh cận cảnh bộ sạc HyperX ChargePlay Duo cho tay cầm PlayStation 4
Ảnh HyperX ChargePlay Quad với tay cầm Nintendo Switch được cắm vào