USA, we are now selling direct!

Switch to new US Websiteสำหรับผู้ที่พำนักในแคลิฟอร์เนีย:

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมี เช่น นิกเกิล (โลหะ) ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าก่อมะเร็ง รวมทั้ง บิสเฟนอล A (BPA) ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.P65Warnings.ca.gov.