USA, we are now selling direct!

Switch to new US Websiteร้านค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองใหม่จาก HyperX เป็นผลิตภัณฑ์แบบเปิดกล่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้มาเล็กน้อยซึ่งจำหน่ายในราคาพิเศษ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านการทดสอบว่าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อาจมีตำหนิเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองใหม่มีการรับประกันเป็นเวลา 90 วัน ดูข้อมูลการรับประกันได้ที่ hyperxgaming.com/wa