USA, we are now selling direct!

Switch to new US Websiteการใช้ผลิตภัณฑ์ HYPERX ของคุณอย่างปลอดภัย

การใช้เวลานานกับคอมพิวเตอร์อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือการบาดเจ็บได้  การใช้งานข้อต่อมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการปวด บวม ช้ำหรือเคลื่อนไหวลำบาก และทำให้ส่งผลต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นไม่ว่าจะเป็นมือ ข้อมือ แขน หลังและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย การบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งภาวะ Carpal Tunnel Syndrome เส้นเอ็นอักเสบ เยื่อหุ้มซินโนเวียมของเอ็นอักเสบ และภาวะอื่น ๆ คำแนะนำด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณ คำแนะนำด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนและไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หากคุณรู้สึกไม่สบายซ้ำ ๆ ที่ มีอาการปวด อ่อนเพลีย ปวดตุบ มีอาการแปลบ ชาแสบร้อน หรือเคลื่อนไหวลำบาก ให้รีบพบแพทย์

คำแนะนำด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HyperX อย่างเหมาะสมได้แก่

การกำหนดท่าทางที่เหมาะสม การปรับเก้าอี้ โต๊ะ และอุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถนั่งได้อย่างสบาย หลังตรงและส่วนหลังช่วงล่างมีการรองรับที่เหมาะสม ขณะเล่นเกม พยายามกำหนดท่าของร่างกายโดยให้ต้นแขนห้อยลงอย่างเป็นธรรมชาติชิดลำตัว บ่าได้ระนาบและผ่อนคลาย เท้าวางบนพื้นไม่ลอยและมีการรองรับพอเหมาะ หากคุณรู้สึกเท้าไม่ถึงพื้น ให้ปรับความสูงของเบาะนั่ง หรือใช้ที่วางเท้าช่วย นำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากใต้โต๊ะเพื่อให้มีพื้นที่วางขามากขึ้น พยายามอย่าก้มคอหรือฝืนบ่าขณะเล่นเกม

หลีกเลี่ยงการฝืนข้อมือ วางแป้นพิมพ์ตรงกลางด้านหน้าพอดีในระดับเดียวกับข้อศอก หลีกเลี่ยงการงอ เอียง บิดหรือฝืนข้อมือ ในกรณีที่จำเป็น ให้ปรับขาแป้นพิมพ์เพื่อให้ข้อเมือเป็นแนวตรงและผ่อนคลายขณะเล่น อย่าวางข้อมือบนพื้นผิวแข็งเป็นเวลานาน จับในท่าที่ผ่อนคลาย และแขนจะต้องเคลื่อนไปพร้อมกับเมาส์

ระวังอย่าฝืนมือ/นิ้ว การพิมพ์ขณะที่นิ้วผ่อนคลายและสัมผัสเบา ๆ จะช่วยลดโอกาสในการบาดเจ็บเนื่องจากการใช้ท่าเดิมซ้ำ ๆ กัน วางของที่ใช้ประจำไว้ในจุดที่หยิบใช้ได้ง่าย ตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้ตรงกับรูปแบบการใช้งานของคุณ เพื่อลดการเอื้อมฝืนนิ้วหรือข้อต่อซ้ำ ๆ กัน

หลีกเลี่ยงอาการล้าของดวงตา การดูจอภาพเป็นเวลานานอาจทำให้ตาล้า และเกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ให้ตาได้พักช่วงสั้น ๆ เป็นประจำโดยมองออกไปนอกคอมพิวเตอร์ และปรับโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ห่างออกไป 20 ฟุต เพื่อลดอาการล้าของดวงตามากขึ้น ให้วางจอภาพห่างในระยะความยาวของแขนจากตัว และปรับความสูงเพื่อให้ด้านบนของหน้าจออยู่ที่ระดับสายตา ปรับความสว่างและคอนทราสต์ตามความต้องการ

พักเป็นระยะ ๆ การทำกิจกรรมอื่น ๆ บ้างจะชวยลดโอกาสในการบาดเจ็บเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ลุกขึ้นเป็นช่วง ๆ เพื่อยืดแขน ข้อมือ บ่า คอและหลัง

สังเกตสัญญาณเตือนจากร่างกายให้ดี หากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์

สังเกตสัญญาณเตือนจากร่างกายให้ดี หากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรจดจำขณะเล่นเกมคือการใช้กล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างต่อเนื่องอาจทำให้รู้สึกไม่สบายหรือการบาดเจ็บขึ้นได้ พยายามให้ร่างกายผ่อนคลาย และหลีกเลี่ยงการฝืนท่าหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ถนัด และพักเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเพื่อให้เล่นเกมได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ