HyperX Alloy FPS RGB

อัพเดตเฟิร์มแวร์: 2.1.1.8

หมายเลขชิ้นส่วน: HX-KB1SS2

รายละเอียด:
รองรับการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับ PC, PlayStation 4 และ Xbox One
ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้พัฒนาขึ้นสำหรับ Windows 10

หมายเหตุการเผยแพร่:
รองรับการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับ PC, PlayStation 4 และ Xbox One

ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์