ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราโดยคลิกที่นี่.

บริการด้านเทคนิคทางอีเมล

Your contact info
ผลิตภัณฑ์ HyperX ของคุณ
กรุณาเลือกเลขชิ้นส่วนโดยพิจารณาจากความจุของผลิตภัณฑ์แฟลชของคุณ เลขชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ (เช่น DT109B/16GB และ DT109K/16GB)
หน่วยความจำส่วนใหญ่จะมีเลขรุ่นปรับปรุงกำกับไว้ หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูการตรวจหาเลขรุ่นปรับปรุงสำหรับหน่วยความจำ Kingston ของคุณได้ตามภาพด้านล่าง


เลขการปรับปรุงเลขคำสั่งงาน


หากคุณมีปัญหาในการค้นหาหมายเลขปรับปรุง ให้สังเกตตัวเลขต่อไปนี้
    ตัวอย่างหมายเลขรุ่นปรับปรุง: 3511111-111.A11LF


หมายเหตุ: เลข (99) และ/หรือ (LF) อาจไม่มีแสดงอยู่
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับกรอกในฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับเลขผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจริงที่คุณมีปัญหา

หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น (เช่น ไดรฟ์ USB มีฝาปิดและสายคล้องแยก) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว และให้กรอกเลข "1" ในฟิลด์นี้
What system or device are you using?
ใช้ระบุผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณ (เช่น Apple, Asus, Samsung, Toshiba ฯลฯ) ไม่ได้เป็นการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของ Kingston
ใช้อ้างอิงรุ่นคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ (เช่น iPhone5, Sabertooth Z87, Galaxy S4, Satellite S55-A5352 ฯลฯ)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ไฮไลต์ข้างต้น

ส่งข้อความ

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเราได้โดยง่าย เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกครอบครับ HyperX

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.