คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

ชุดหูฟังนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาของฉันหรือไม่

ชุดหูฟังของเราใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ที่ใช้หัวเสียบ 3.5 มม.

มีมาตรฐานหัวเสียบสัญญาณเสียงชุดหูฟังสองรูปแบบได้แก่ Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) และ Open Mobile Terminal Platform (OMTP) ชุดหูฟังของเราใช้หัวต่อมาตรฐาน CTIA และใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ อุปกรณ์พกพาบางตัวใช้มาตรฐานหัวต่อ OMTP หากอุปกรณ์พกพาของคุณใช้หัวต่อมาตรฐาน OMTP คุณอาจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ คุณสามารถจัดซื้อสายอะแดปเตอร์พิเศษเพื่อใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ OMTP

FAQ: KHX-051515-HDST-08
ทำไมเลขเวอร์ชั่นสำหรับเฟิร์มแวร์เพื่อดาวน์โหลดถึงต่ำกว่าเฟิร์มแวร์สำหรับดองเกิล Cloud II USB ในปัจจุบันของฉัน ซึ่งไม่สามารถใช้กับ PS4 ได้
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สำหรับดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเพื่อให้ดองเกิล USB สามารถทำงานกับ PS4 ได้ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์การผลิตจะเป็นรายการแยกกัน และไม่สามารถใช้งานร่วมกับ PS4 ได้ FAQ: KHX-030118-HDST-18

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ไลฟ์แชทกับฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)