คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

ไมโครโฟนที่ชุดหูฟัง Cloud II เป็นปกติดีแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ดองเกิล USB ขณะใช้กับอุปกรณ์พกพา แต่ไม่สามารถใช้ได้หรือมีเสียงเบาเมื่อใช้กับ Windows 10 จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

• ตรวจสอบว่าสวิตช์ปิดเสียงของดองเกิลปิดอยู่

• ไปที่ Control Panel > Hardware & Sound > Sound. ตรวจสอบว่าพบดองเกิลอยู่ระหว่าง Playback Tab และกำหนดไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น คลิกที่ Recording Tab คุณพบไมโครโฟนของชุดหูฟังหรือไม่

• หากไม่พบ ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้บนพื้นที่สีขาว และตรวจสอบว่า “Show Disable Devices” และ “Show Disconnected Devices” ถูกเลือกไว้ทั้งคู่ จากนั้นคลิกขวาและตั้งค่า Headset Microphone เป็นค่าเริ่มต้น

• หากตัวจัดการอุปกรณ์แจ้งเป็น “Realtek” ให้ถอดชุดหูฟังและเว็บแคม จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟ “Realtek” ตัวล่าสุด หลังติดตั้งเสร็จสิ้น และเครื่องรีบู๊ตแล้ว ให้เสียบชุดหูฟังกลับเข้าที่และทดสอบโดยเปิด “Voice Recorder” จาก Windows 10 และให้ลูกค้าบันทึกเสียงของตัวเองลงไป จากชุดเครื่องมือค้นหา Cortana พิมพ์: Voice Record คลิกที่ Mic กลางแอพจากนั้นส่งเสียงออกมา คลิกอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดกระบวนการ จากนั้นคลิกที่รูปสามเหลี่ยมเพื่อเปิดเล่น หากคุณใช้ซอฟต์แวร์เสียง Realtek ซอฟต์แวร์อาจไปบอกล้างค่าของ Windows

• จากชุดเครื่องมือค้นหา Cortana พิมพ์: “Microphone Privacy Settings” ตรวจสอบว่า “Let apps use my Microphone” ตั้งค่าเป็น “On” จากนั้นคลิกที่แอพทั้งหมดที่เหมาะสมที่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้

• Skype – แจ้งลูกค้าให้ไปที่ Settings / Audio จากนั้นทดสอบการโทร ทั้งนี้เพื่อช่วยในการตรวจสอบกับลูกค้าว่าชุดหูฟังและไมค์ทำงานได้กับ PC และ Skype

• Mumble – แจ้งลูกค้าให้ไปที่ Settings / Audio จากนั้นทดสอบการโทร ทั้งนี้เพื่อช่วยในการตรวจสอบกับลูกค้าว่าชุดหูฟังและไมค์ทำงานได้กับ PC และ Mumble
• Discord – ไปที่ settings > เลือก “Input mode” ปรับเป็น Push to Talk และปรับ Sensitivity ไปที่ตรงกลาง

FAQ: KHX-011717-HDST-16
ไม่ได้ยินเสียงจากชุดหูฟังหรือไม่มีการตอบสนองใด ๆ จากไมโครโฟน จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

การเชื่อมต่อจะต้องถูกต้อง รวมทั้งที่กล่องควบคุมและสายต่อ

- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนต่ออยู่กับชุดหูฟังเข้าสุดแล้ว

- ตรวจสอบว่าจุดต่อสัญญาณเสียงใช้การได้โดยต่อไมโครโฟนหรือลำโพงตัวอื่น

-ตรวจสอบว่าชุดหูฟังใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตัวอื่น

- ตรวจสอบค่าสัญญาณเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าลำโพงและไมโครโฟนไม่ได้ปิดเสียงอยู่หรือปรับเสียงต่ำเกินไป บางครั้งอาจมีการปิดใช้งานหรือปิดเสียงไมโครโฟนที่คอมพิวเตอร์

- ลองปิดซอฟต์แวร์เสียงสำหรับอะแดปเตอร์สัญญาณเสียงหรือซอฟต์แวร์เสียงอื่น ๆ และใช้ระบบควบคุมเสียงเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการแทน

- หากใช้กล่องควบคุมให้ตรวจสอบว่าระดับเสียงถูกปรับขึ้นแล้ว ส่วนควบคุมเสียงนี้ใช้ปรับระดับเสียงของชุดหูฟังเท่านั้น

- ตรวจสอบว่าสวิตช์ควบคุมการปิดเสียงของกล่องกล่องควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งปิดเสียง

-ตรวจสอบค่าเสียงในเกมหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ หากคุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นและชุดหูฟังหรือไมโครโฟนยังไม่ทำงาน ให้ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ Kingston

KHX-052914-HDST-01

FAQ: KHX-052914-HDST-01
ชุดหูฟังนี้ใช้ได้กับ Xbox One, Xbox 360, PS3, หรือไม่

ชุดหูฟังนี้ใช้ได้กับ Xbox One ที่มีอะแดปเตอร์ชุดหูฟังจาก Microsoft ไม่รองรับกับ Xbox 360 หรือ PS3

FAQ: KHX-080114-HDST-04
ฉันไม่ได้ยินเสียงขณะต่อชุดหูฟัง HyperX ผ่านการเชื่อมต่อ USB จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

จะต้องเลือกชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นในค่าเสียงของคุณ

สำหรับ Windows:

1. เปิด Control Panel เลือก “Hardware and Sound” จากนั้นเลือก “Sound”

2. หากข้อความ "HyperX 7.1 Audio" ไม่ได้แสดงเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “Set as Default Device”

3. จะมีเครื่องหมายสีเขียวแสดงอยู่ติดกับอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับส่วนของไมโครโฟนของชุดหูฟังจากแท็บ "Recording" (หรือดูได้จากโปรแกรม Sound ใน Control Panel)

สำหรับเครื่อง Mac:

1. คลิกที่เมนู Apple จากนั้นเลือก “System Preferences” จากเมนูแสดงรายการ

2. จาก “System Preferences” คลิกที่ไอคอน ‘Sound’

3. คลิกที่แท็บ Input จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาเข้าเริ่มต้น

4. คลิกที่แท็บ Output จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาออกเริ่มต้น

หมายเหตุ: ชุดหูฟังอาจปรากฏขึ้นเป็น "USB audio" แทน "HyperX 7.1 Audio"

FAQ: KHX-010715-HDST-05
ชุดหูฟังนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาของฉันหรือไม่

ชุดหูฟังของเราใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ที่ใช้หัวเสียบ 3.5 มม.

มีมาตรฐานหัวเสียบสัญญาณเสียงชุดหูฟังสองรูปแบบได้แก่ Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) และ Open Mobile Terminal Platform (OMTP) ชุดหูฟังของเราใช้หัวต่อมาตรฐาน CTIA และใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ อุปกรณ์พกพาบางตัวใช้มาตรฐานหัวต่อ OMTP หากอุปกรณ์พกพาของคุณใช้หัวต่อมาตรฐาน OMTP คุณอาจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ คุณสามารถจัดซื้อสายอะแดปเตอร์พิเศษเพื่อใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ OMTP

FAQ: KHX-051515-HDST-08
จะต้องปรับค่าปรับตั้งใดเพื่อใช้ชุดหูฟัง Cloud II นี้กับ PS4

เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ PlayStation® 4 (PS4®) ให้ถอดหัวเสียบชุดหูฟังจากกล่องควบคุม USB และต่อหัวสัญญาณเสียงที่ชุดหูฟังโดยตรงกับเครื่องเล่นเกม PS4 จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเครื่องเล่นเกม PS4® ของคุณ

2. ไปที่เมนู Settings เพื่อเลือกรายการ

3. แรเงาเลือกเมนู ‘Devices’ จากนั้นเลือกรายการ

4. ไล่รายการไปที่ ‘Audio Devices’ จากนั้นเลือกรายการ

5. เลือก ‘Output to Headphones’ จากนั้นเลือก ‘All Audio’

FAQ: KHX-090915-HDST-11
ฉันไม่สามารถปรับระดับเสียงไมค์ใน Windows ขณะใช้กล่องควบคุม USB จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ขณะใช้กล่องควบคุม USB ระดับเสียงไมค์จะไม่สามารถปรับได้ใน Windows สามารถปรับได้ผ่านกล่องควบคุมเท่านั้น หากระดับเสียงไมค์ไม่ปรับไปตามกล่องควบคุม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

FAQ: KHX-110315-HDST-12
ไมค์สำหรับชุดหูฟัง ของฉันไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม USB อุปกรณ์ทำงานปกติเมื่อเชื่อมต่อโดยไม่มีกล่องควบคุม เหมือนกับในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

สวิตช์ปิดเสียงของไมค์อาจอยู่ในตำแหน่งปิดเสียง คุณจะต้องปรับไปที่ตำแหน่งปิดเสียง (ไปทางส่วนเชื่อมต่อชุดหูฟัง)

FAQ: KHX-121115-HDST-13
ฉันได้ยินดีประทุหรือเสียงพร้อมเสียงเบสกระแทกขณะใช้ดองเกิล USB กับชุดหูฟัง Cloud II ของฉัน ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นขณะใช้หัวต่อ 3.5 มม. อย่างเดียว จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

กรุณาอัพเดตเฟิร์มแวร์ดองเกิล USB ของคุณได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ ปัญหานี้ควรสามารถแก้ไขได้ คำแนะนำมีแจ้งไว้ในหน้านี้

https://www.hyperxgaming.com/us/support/technical/downloads?product=hscp&filename=HyperX_Cloud_II_Firmware_Updater_Rev_0010

KHX-030416-HDST-14

X FAQ: KHX-030416-HDST-14
การปรับระดับเสียงที่กล่องควบคุม USB สำหรับชุดหูฟัง Cloud II ของฉันสูงหรือต่ำเกินไป มีเสียงช่วงกลางน้อยมาก จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

กรุณาอัพเดตเฟิร์มแวร์ดองเกิล USB ของคุณได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ ปัญหานี้ควรสามารถแก้ไขได้ คำแนะนำมีแจ้งไว้ในหน้านี้

https://www.hyperxgaming.com/cn/support/technical/downloads?product=hscp&filename=HyperX_Cloud_II_Firmware_Updater_Rev_0010

FAQ: KHX-030416-HDST-15

คำถามเพิ่มเติม

ทำไมเลขเวอร์ชั่นสำหรับเฟิร์มแวร์เพื่อดาวน์โหลดถึงต่ำกว่าเฟิร์มแวร์สำหรับดองเกิล Cloud II USB ในปัจจุบันของฉัน ซึ่งไม่สามารถใช้กับ PS4 ได้
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สำหรับดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเพื่อให้ดองเกิล USB สามารถทำงานกับ PS4 ได้ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์การผลิตจะเป็นรายการแยกกัน และไม่สามารถใช้งานร่วมกับ PS4 ได้ FAQ: KHX-030118-HDST-18

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ไลฟ์แชทกับฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)