คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

ฉันไม่ได้ยินเสียงขณะต่อชุดหูฟัง HyperX ผ่านการเชื่อมต่อ USB จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

จะต้องเลือกชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นในค่าเสียงของคุณ

สำหรับ Windows:

1. เปิด Control Panel เลือก “Hardware and Sound” จากนั้นเลือก “Sound”

2. หากข้อความ "HyperX 7.1 Audio" ไม่ได้แสดงเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “Set as Default Device”

3. จะมีเครื่องหมายสีเขียวแสดงอยู่ติดกับอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับส่วนของไมโครโฟนของชุดหูฟังจากแท็บ "Recording" (หรือดูได้จากโปรแกรม Sound ใน Control Panel)

สำหรับเครื่อง Mac:

1. คลิกที่เมนู Apple จากนั้นเลือก “System Preferences” จากเมนูแสดงรายการ

2. จาก “System Preferences” คลิกที่ไอคอน ‘Sound’

3. คลิกที่แท็บ Input จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาเข้าเริ่มต้น

4. คลิกที่แท็บ Output จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาออกเริ่มต้น

หมายเหตุ: ชุดหูฟังอาจปรากฏขึ้นเป็น "USB audio" แทน "HyperX 7.1 Audio"

FAQ: KHX-010715-HDST-05
ฉันสามารถใช้อุปกรณ์อะไรกับชุดหูฟัง Cloud Flight
ชุดหูฟังออกแบบมาสำหรับ PC และ PS4 และอาจใช้ได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับสัญญาณเสียง USB ทั้งนี้ยกเว้นสำหรับ Xbox One เนื่องจากไม่มีระบบเสียง USB FAQ: KHX-010518-HSCF-01
ระยะสัญญาณไร้สายสำหรับ Cloud Flight เป็นเท่าใด
20 เมตร (65 ฟุต) เป็นระยะสัญญาณไร้สายที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เงื่อนไขแวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลต่อระยะสัญญาณ เช่น สิ่งกีดขวาง สัญญาณรบกวนจากสัญญาณไร้สายอื่น ๆ ฯลฯ FAQ: KHX-010518-HSCF-02
หากชาร์จไฟเต็มแบตเตอรี่จะใช้ได้นานแค่ไหน ไฟส่องสว่างที่ชุดหูฟังมีผลต่อเวลาใช้งานแบตเตอรี่หรือไม่
หากไฟที่ชุดหูฟังปิดทำงาน และระดับไฟอยู่ที่ 50% แบตเตอรี่จะใช้งานได้ประมาณ 30 ชั่วโมง แบตเตอรี่จะหมดประจุเร็วขึ้นหากเปิดระดับเสียงดัง หรือเปิดเอฟเฟกต์ไฟ ตามค่าเริ่มต้น ไฟจะติดสว่างขณะเปิดชุดหูฟัง กดสั้น ๆ ที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดชุดหูฟัง และกดไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกเอฟเฟกต์ไฟต่าง ๆ (วาบหรือดับ) FAQ: KHX-010518-HSCF-03
สามารถใช้ไมโครโฟนขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้สายที่จัดมาให้ได้หรือไม่
ขณะต่อ Cloud Flight ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสาย การทำงานของไมโครโฟนจะถูกปิดไว้ FAQ: KHX-010518-HSCF-04
หากอะแดปเตอร์ USB มีปัญหาหรือหายไป จะเข้าคู่อะแดปเตอร์ใหม่กับชุดหูฟังได้อย่างไร
คุณสามารถเข้าคู่อะแดปเตอร์ใหม่กับชุดหูฟังได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 
1. ปิดชุดหูฟัง


2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดเข้าคู่อุปกรณ์


3. LED ที่ครอบหูชุดหูฟังจะกะพริบถี่ ๆ ในโหมดนี้


4. เสียบอะแดปเตอร์ USB ไร้สายเข้าที่ PC


5. ใช้ขาแหลมเล็ก ๆ กดที่ปุ่มเล็ก ๆ ด้านหลังของอะแดปเตอร์ไร้สาย USB


6. LED ที่อะแดปเตอร์ไร้สาย USB จะเริ่มกะพริบถี่


7. เมื่อ LED ที่อะแดปเตอร์ไร้สาย USB และที่ชิ้นส่วนครอบหูชุดหูฟังติดค้าง แสดงว่าการเข้าคู่เสร็จสิ้นแล้ว FAQ: KHX-010518-HSCF-05
จะทราบได้อย่างไรว่าปิดเสียงไมค์ไว้หรือไม่หรือแบตเตอรี่ใกล้จะหมดหรือไม่
Cloud Flight จะส่งเสียงสัญญาณเพื่อแจ้งสถานะการเปิดทำงาน การปิดเสียงไมโครโฟน ระดับเสียงและประจุไฟแบตเตอรี่ที่เหลือ

เปิดทำงาน ดังครั้งเดียว (สูง)
ปิดทำงาน ดังสองครั้ง (สูงไปต่ำ)
ปิดเสียงไมโครโฟน สองครั้ง (สูง)
ไมโครโฟนทำงาน ดังครั้งเดียว (สูง)
ถึงระดับเสียงสูงสุดแล้ว สามครั้ง (สูง)
ถึงระดับเสียงต่ำสุดแล้ว สามครั้ง (ต่ำ)
เหลือแบตเตอรี่อีก 20% สองครั้ง (กลาง)
เหลือแบตเตอรี่อีก 10% สามครั้ง (กลาง)
เหลือแบตเตอรี่อีก 5% ห้าครั้ง (กลาง ต่ำ กลาง ต่ำ กลาง)
FAQ: KHX-010518-HSCF-06