คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

ไม่ได้ยินเสียงจากชุดหูฟังหรือไม่มีการตอบสนองใด ๆ จากไมโครโฟน จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

การเชื่อมต่อจะต้องถูกต้อง รวมทั้งที่กล่องควบคุมและสายต่อ

- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนต่ออยู่กับชุดหูฟังเข้าสุดแล้ว

- ตรวจสอบว่าจุดต่อสัญญาณเสียงใช้การได้โดยต่อไมโครโฟนหรือลำโพงตัวอื่น

-ตรวจสอบว่าชุดหูฟังใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตัวอื่น

- ตรวจสอบค่าสัญญาณเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าลำโพงและไมโครโฟนไม่ได้ปิดเสียงอยู่หรือปรับเสียงต่ำเกินไป บางครั้งอาจมีการปิดใช้งานหรือปิดเสียงไมโครโฟนที่คอมพิวเตอร์

- ลองปิดซอฟต์แวร์เสียงสำหรับอะแดปเตอร์สัญญาณเสียงหรือซอฟต์แวร์เสียงอื่น ๆ และใช้ระบบควบคุมเสียงเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการแทน

- หากใช้กล่องควบคุมให้ตรวจสอบว่าระดับเสียงถูกปรับขึ้นแล้ว ส่วนควบคุมเสียงนี้ใช้ปรับระดับเสียงของชุดหูฟังเท่านั้น

- ตรวจสอบว่าสวิตช์ควบคุมการปิดเสียงของกล่องกล่องควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งปิดเสียง

-ตรวจสอบค่าเสียงในเกมหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ หากคุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นและชุดหูฟังหรือไมโครโฟนยังไม่ทำงาน ให้ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ Kingston

KHX-052914-HDST-01

FAQ: KHX-052914-HDST-01
ฉันไม่ได้ยินเสียงขณะต่อชุดหูฟัง HyperX ผ่านการเชื่อมต่อ USB จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

จะต้องเลือกชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นในค่าเสียงของคุณ

สำหรับ Windows:

1. เปิด Control Panel เลือก “Hardware and Sound” จากนั้นเลือก “Sound”

2. หากข้อความ "HyperX 7.1 Audio" ไม่ได้แสดงเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “Set as Default Device”

3. จะมีเครื่องหมายสีเขียวแสดงอยู่ติดกับอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับส่วนของไมโครโฟนของชุดหูฟังจากแท็บ "Recording" (หรือดูได้จากโปรแกรม Sound ใน Control Panel)

สำหรับเครื่อง Mac:

1. คลิกที่เมนู Apple จากนั้นเลือก “System Preferences” จากเมนูแสดงรายการ

2. จาก “System Preferences” คลิกที่ไอคอน ‘Sound’

3. คลิกที่แท็บ Input จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาเข้าเริ่มต้น

4. คลิกที่แท็บ Output จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาออกเริ่มต้น

หมายเหตุ: ชุดหูฟังอาจปรากฏขึ้นเป็น "USB audio" แทน "HyperX 7.1 Audio"

FAQ: KHX-010715-HDST-05
ชุดหูฟังนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาของฉันหรือไม่

ชุดหูฟังของเราใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ที่ใช้หัวเสียบ 3.5 มม.

มีมาตรฐานหัวเสียบสัญญาณเสียงชุดหูฟังสองรูปแบบได้แก่ Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) และ Open Mobile Terminal Platform (OMTP) ชุดหูฟังของเราใช้หัวต่อมาตรฐาน CTIA และใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ อุปกรณ์พกพาบางตัวใช้มาตรฐานหัวต่อ OMTP หากอุปกรณ์พกพาของคุณใช้หัวต่อมาตรฐาน OMTP คุณอาจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ คุณสามารถจัดซื้อสายอะแดปเตอร์พิเศษเพื่อใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ OMTP

FAQ: KHX-051515-HDST-08
ฉันไม่สามารถปรับระดับเสียงไมค์ใน Windows ขณะใช้กล่องควบคุม USB จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ขณะใช้กล่องควบคุม USB ระดับเสียงไมค์จะไม่สามารถปรับได้ใน Windows สามารถปรับได้ผ่านกล่องควบคุมเท่านั้น หากระดับเสียงไมค์ไม่ปรับไปตามกล่องควบคุม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

FAQ: KHX-110315-HDST-12
ชุดหูฟัง HyperX Cloud ของฉันทำงานผิดปกติหลังจากอัพเดตเป็น Windows 10 แต่ยังใช้งานได้กับเครื่องหรืออุปกรณ์อื่น จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
อาจเกี่ยวข้องกับไดร์เวอร์เสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาตรวจสอบไดร์เวอร์ล่าสุดสำหรับ Windows 10 ของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสำหรับเมนบอร์ดจากไซต์ให้บริการของผู้ผลิตเครื่อง FAQ: KHX-082115-HDST-09
ไมค์สำหรับชุดหูฟัง ของฉันไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม USB อุปกรณ์ทำงานปกติเมื่อเชื่อมต่อโดยไม่มีกล่องควบคุม เหมือนกับในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

สวิตช์ปิดเสียงของไมค์อาจอยู่ในตำแหน่งปิดเสียง คุณจะต้องปรับไปที่ตำแหน่งปิดเสียง (ไปทางส่วนเชื่อมต่อชุดหูฟัง)

FAQ: KHX-121115-HDST-13
ฉันไม่ได้ยินเสียงขณะต่อชุดหูฟัง HyperX Revolver S ผ่านการเชื่อมต่อ USB จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

จะต้องเลือกชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นในค่าเสียงของคุณ

สำหรับ Windows:

1. เปิด Control Panel จากนั้นเลือก Hardware and Sound แล้วเลือก Sound

2. หากข้อความ "HyperX 7.1 Audio" ไม่ได้แสดงเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ตัวเลือกนี้ จากนั้นเลือก “Set as Default Device”

3. จะมีเครื่องหมายสีเขียวแสดงอยู่ติดกับอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับส่วนของไมโครโฟนของชุดหูฟังจากแท็บ "Recording" (หรือดูได้จากโปรแกรม Sound ใน Control Panel)
สำหรับเครื่อง Mac:

1. คลิกที่เมนู Apple จากนั้นเลือก “System Preferences” จากเมนูแสดงรายการ

2. จาก “System Preferences” คลิกที่ไอคอน ‘‘Sound’

3. คลิกที่แท็บ Input จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาเข้าเริ่มต้น

4. คลิกที่แท็บ Output จากนั้นเลือก “HyperX 7.1 Audio” เพื่อกำหนดเป็นสัญญาณเสียงขาออกเริ่มต้น

หมายเหตุ: ชุดหูฟังอาจปรากฏขึ้นเป็น "USB audio" แทน "HyperX 7.1 Audio"

FAQ: KHX-020817-HSCRS-03
I cannot adjust the mic volume in Windows when using the Revolver S USB control box. How do I resolve this?

When using the USB control box, the mic volume cannot be adjusted in Windows. It can only be adjusted with the control box. If the mic volume does not adjust with the control box, please contact technical support.

FAQ: KHX-020817-HSCRS-04
ไมค์สำหรับชุดหูฟัง Revolver S ของฉันไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม USB อุปกรณ์ทำงานปกติเมื่อเชื่อมต่อโดยไม่มีกล่องควบคุม เหมือนกับในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

สวิตช์ปิดเสียงของไมค์อาจอยู่ในตำแหน่งปิดเสียง คุณจะต้องปรับไปที่ตำแหน่งเปิดเสียง (ไปทางส่วนเชื่อมต่อชุดหูฟัง)

FAQ: KHX-020817-HSCRS-05
ฉันสามารถใช้อุปกรณ์อะไรกับดองเกิล Revolver S USB

ดองเกิล USB ใช้งานได้กับ PC ระบบ Windows, MacOS และ Linux รุ่นที่รองรับเสียง Dolby เซอร์ราวด์ รวมทั้ง ChromeOS และ Steam นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับ Playstation 4 ผ่านการเชื่อมต่อ USB หรือหัวต่อ 3.5 มม. ที่เครื่องเล่นเกม อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์พกพาหรือ Xbox สามารถใช้ได้เฉพาะหัวต่อ 3.5 มม. เท่านั้น ไม่รองรับดองเกิล USB

FAQ: KHX-020817-HSCRS-01
จะใช้ปุ่ม Equalizer ที่กล่องควบคุมด้านข้างได้อย่างไร

คุณสามารถกดปุ่มที่ด้านข้างของกล่องควบคุมเพื่อเปิดใช้งานโหมด EQ ที่เกี่ยวข้อง ไฟติดกับปุ่มจะติดสว่างทุกครั้งที่กดปุ่ม ไฟแต่ละดวงจะแสดงโหมด EQ ต่าง ๆ กัน โหมดการทำงานจากบนลงล่างคือ Vocal, Flat และ Bass Boost

FAQ: KHX-020817-HSCRS-02