ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

โหมดเกมทำให้ไม่สามารถใช้ปุ่ม Windows ได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหากคุณกดปุ่มนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่ออกจากเกมกลับไปที่หน้าต่าง Windows เปิดหรือปิดโหมดเกมโดยกดที่ FN + F12 จะมีไฟแสดงโหมดเกมอยู่ที่มุมด้านขวาบนเพื่อแจ้งว่าเปิดหรือปิดทำงานอยู่ โดยจะมีผลแทนที่ไฟสถานะสโกรลล็อค

FAQ: KHX-082616-KB-01

หัวต่อตัวแรกมีไว้สำหรับหรือเป็นหัวต่อของแป้นพิมพ์เอง หัวต่อที่สองใช้เพื่อจ่ายไฟไปยังพอร์ตชาร์จของสายที่เชื่อมต่อ พอร์ตนี้สามารถรับไฟเลี้ยงสำหรับหัวต่อ USB หนึ่งหัวเท่านั้น จะต้องอาศัยหัวต่อชุดที่สองเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอสำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพา

FAQ: KHX-082616-KB-02

Key rollover คือคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถบันทึกจำปุ่มทุกปุ่มที่กดได้อย่างถูกต้อง แป้นพิมพ์ HyperX ของคุณมีสองโหมดการทำงานได้แก่ 6KRO และ NKRO ในโหมด 6KRO คุณจะสามารถกดปุ่มได้สูงสุด 6 ปุ่มและปุ่มตัวแปรได้ 4 ปุ่ม (Windows, Alt, Ctrl, Shift) โดยจะมีการบันทึกจำได้อย่างถูกต้องในเวลาเดียวกัน ขณะสลับไปที่โหมด NKRO คุณสามารถกดทุกปุ่มที่แป้นพิมพ์ ปุ่มจะถูกบันทึกจำไว้อย่างถูกต้อง

โหมด 6KRO จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
คุณสามารถสลับไปที่โหมด NKRO โดยกด FN + Delete
กลับไปที่ 6KRO โดยกด FN + Insert

FAQ: KHX-082616-KB-03

คุณสามารถรีเซ็ตค่าจากโรงงานสำหรับแป้นพิมพ์โดยกดค้างที่ FN + ESC จนกว่าไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์จะกะพริบหนึ่งครั้ง

FAQ: KHX-082616-KB-04

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

โหมดเกมทำให้ไม่สามารถใช้ปุ่ม Windows ได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหากคุณกดปุ่มนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่ออกจากเกมกลับไปที่หน้าต่าง Windows เปิดหรือปิดโหมดเกมโดยกดที่ FN + F12 จะมีไฟแสดงโหมดเกมอยู่ที่มุมด้านขวาบนเพื่อแจ้งว่าเปิดหรือปิดทำงานอยู่ โดยจะมีผลแทนที่ไฟสถานะสโกรลล็อค

FAQ: KHX-082616-KB-01

หัวต่อตัวแรกมีไว้สำหรับหรือเป็นหัวต่อของแป้นพิมพ์เอง หัวต่อที่สองใช้เพื่อจ่ายไฟไปยังพอร์ตชาร์จของสายที่เชื่อมต่อ พอร์ตนี้สามารถรับไฟเลี้ยงสำหรับหัวต่อ USB หนึ่งหัวเท่านั้น จะต้องอาศัยหัวต่อชุดที่สองเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอสำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพา

FAQ: KHX-082616-KB-02

Key rollover คือคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถบันทึกจำปุ่มทุกปุ่มที่กดได้อย่างถูกต้อง แป้นพิมพ์ HyperX ของคุณมีสองโหมดการทำงานได้แก่ 6KRO และ NKRO ในโหมด 6KRO คุณจะสามารถกดปุ่มได้สูงสุด 6 ปุ่มและปุ่มตัวแปรได้ 4 ปุ่ม (Windows, Alt, Ctrl, Shift) โดยจะมีการบันทึกจำได้อย่างถูกต้องในเวลาเดียวกัน ขณะสลับไปที่โหมด NKRO คุณสามารถกดทุกปุ่มที่แป้นพิมพ์ ปุ่มจะถูกบันทึกจำไว้อย่างถูกต้อง

โหมด 6KRO จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
คุณสามารถสลับไปที่โหมด NKRO โดยกด FN + Delete
กลับไปที่ 6KRO โดยกด FN + Insert

FAQ: KHX-082616-KB-03

คุณสามารถรีเซ็ตค่าจากโรงงานสำหรับแป้นพิมพ์โดยกดค้างที่ FN + ESC จนกว่าไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์จะกะพริบหนึ่งครั้ง

FAQ: KHX-082616-KB-04

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเราได้โดยง่าย เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกครอบครับ HyperX

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.