ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

โหมดเกมทำให้ไม่สามารถใช้ปุ่ม Windows ได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหากคุณกดปุ่มนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่ออกจากเกมกลับไปที่หน้าต่าง Windows เปิดหรือปิดโหมดเกมโดยกดที่ FN + F12 จะมีไฟแสดงโหมดเกมอยู่ที่มุมด้านขวาบนเพื่อแจ้งว่าเปิดหรือปิดทำงานอยู่ โดยจะมีผลแทนที่ไฟสถานะสโกรลล็อค

FAQ: KHX-082616-KB-01

คุณสามารถรีเซ็ตค่าจากโรงงานสำหรับแป้นพิมพ์โดยกดค้างที่ FN + ESC จนกว่าไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์จะกะพริบหนึ่งครั้ง

FAQ: KHX-082616-KB-04

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

โหมดเกมทำให้ไม่สามารถใช้ปุ่ม Windows ได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหากคุณกดปุ่มนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่ออกจากเกมกลับไปที่หน้าต่าง Windows เปิดหรือปิดโหมดเกมโดยกดที่ FN + F12 จะมีไฟแสดงโหมดเกมอยู่ที่มุมด้านขวาบนเพื่อแจ้งว่าเปิดหรือปิดทำงานอยู่ โดยจะมีผลแทนที่ไฟสถานะสโกรลล็อค

FAQ: KHX-082616-KB-01

คุณสามารถรีเซ็ตค่าจากโรงงานสำหรับแป้นพิมพ์โดยกดค้างที่ FN + ESC จนกว่าไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์จะกะพริบหนึ่งครั้ง

FAQ: KHX-082616-KB-04

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเราได้โดยง่าย เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกครอบครับ HyperX

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.