คำถามที่พบบ่อย

Part Specific FAQs

ไดรฟ์ Predator PCIe ใหม่ของฉันไม่สามารถใช้กับซ็อคเก็ต M.2 ที่เมนบอร์ด เพราะเหตุใด

ซ็อคเก็ต M.2 จะต้องมีแนวร่องรูปตัว M การ์ด Predator M.2 ไม่สามารถใช้กับซ็อคเก็ต M.2 ที่เป็นร่องรูปตัว B (ดูภาพด้านล่าง) ทั้งนี้เนื่องจากซ็อคเก็ต M.2 รูปตัว M เท่านั้นที่รองรับ PCIe x4

FAQ: KSD-032015-PRE-01
ซ็อคเก็ตแบบใดที่ไดรฟ์ Predator ที่ใช้อะแดปเตอร์ HHHL สามารถทำงานด้วยได้

อะแดปเตอร์สามารถใช้งานได้กับซ็อคเก็ต PCIe x4, x8 และ x16 แต่ไม่สามารถใช้ได้กับซ็อคเก็ต PCIe x1 หรือซ็อคเก็ต PCI แบบเก่า

FAQ: KSD-032015-PRE-02
ทำไมการ์ด Predator M.2 ของฉันถึงไม่ปรากฏขึ้นใน BIOS

ลองรีเซ็ต BIOS เป็นค่าเริ่มต้น ตรวจสอบว่าซ็อคเก็ต M.2 เปิดใช้อยู่หรือไม่ ในบางกรณีซ็อคเก็ต M.2 จะแชร์ใช้กับสล็อต PCIe คุณจะต้องเลือกระหว่างแบบใดแบบหนึ่ง หากไม่สามารถใช้การได้เลย ให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลอัพเดต BIOS หรือไม่ คุณอาจต้องรีเซ็ต BIOS เป็นค่าเริ่มต้นอีกครั้งหลังการอัพเดต

FAQ: KSD-032015-PRE-03
ทำไมไดรฟ์ Predator M.2 ถึงไม่สามารถทำงานได้ที่ความเร็วที่แจ้งไว้

ซ็อคเก็ต M.2 ของคุณจะต้องรองรับ PCIe Gen 2 x4 เป็นอย่างน้อยเพื่อใช้งานการ์ดนี้ที่ความเร็วสูงสุด ไดรฟ์จะใช้ได้กับซ็อคเก็ต M.2 PCIe x1 หรือ x2 แต่จะทำงานช้าลง BIOS จะต้องมีการเชื่อมโยงสล็อต M.2 ไว้กับบัส PCIe เป็นซ็อคเก็ต x4

FAQ: KSD-032015-PRE-04
สามารถใช้งานไดรฟ์ Predator สองตัวร่วมกันใน RAID 0 ได้หรือไม่

ได้ แต่คุณจะไม่สามารถใช้เป็นไดรฟ์สำหรับบู๊ตได้

FAQ: KSD-032015-PRE-05
ขณะพยายามบู๊ตจาก Predator SSD ทาง BIOS มีการแจ้งว่า "The current BIOS settings do not fully support the boot device" จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

เมนบอร์ดบางรุ่นกำหนดให้ต้องเปิดใช้ "Compatibility Support Module (CSM)" ใน BIOS เพื่อรองรับการบู๊ตจาก PCIe SSD ฟังก์ชั่นนี้มักเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น หากปิดอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำใน BIOS เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารกำกับของผู้ผลิตเมนบอร์ด

FAQ: KSD-070915-PRE-06
การอัพเกรดเป็น Windows 10 กับไดร์ฟ Predator ช้ามากหรือมีปัญหาเกิดขึ้น จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

กรุณาอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับไดร์ฟ Predator ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหานี้

http://www.kingston.com/th/support/technical/downloads?product=SHPM2280P2&filename=KSM_10010_5TP

FAQ: KSD-010616-PRE-06

คำถามเพิ่มเติม

What is ESD?
  • ElectroStatic Discharge, ESD is simply the discharge of built up static electricity.ESD should not be taken lightly as this is one of the few things an individual can do to damage or destroy their computer or hardware components.It is like when you rub your feet on the carpet and you touch something metal.ESD can occur without the user feeling a shock and will occur when only working on the inside of the computer or handling hardware.
  • How to help prevent ESD
  • The best method of preventing ESD is to use an ESD wrist strap or a grounding mat or table.However, because most users do not have access to these items, we have included the below steps to help reduce the chance of ESD as much as possible.          
  • Standing – We recommend that you are standing at all times when working on the computer. Setting on a chair can generate more electrostatic.
  • Cords - Make sure everything is removed from the back of the computer (power cord, mouse, keyboard, etc).
  • Clothes - Make sure not to wear any clothing that conducts a lot of Electrical Charge, such as a wool sweater.
  • Accessories - To help reduce ESD and help prevent other problem, it is also a good idea to remove all jewelry.
  • Weather - Electrical storms can increase the ESD risk; unless absolutely necessary, try not to work on a computer during an electrical storm.In very dry areas, the air itself becomes a part of the electrostatic build-up mechanism every time there is an air flow (wind, air conditioning, blower) passing over an insulated surface.Do not let high humidity levels build a false confidence, and beware of corrosion problems with interconnects and other electrical interfaces.To learn more about ESD and how to protect your electronics, please refer to the below site.

ESD Association
https://www.esda.org/about-esd/ FAQ: ESD-SSD-001