Pour savoir comment COVID-19 a affecté nos activités commerciales, cliquez ici.

Où acheter

Ces modules sur mesure répondent aux spécifications des systèmes informatiques des plus grands équipementiers.

Trở thành Đại lý


Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vui lòng hoàn thành và nộp mẫu đơn dưới đây sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc lập tài khoản mới, vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] để được hướng dẫn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bạn?

Địa chỉ mua hàng

Memory Products


Flash & SSD Products


HyperX Peripherals


Obtenez un avant-goût de nos nouveaux produits lorsque vous vous inscrivez pour rejoindre la famille HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.