GG Face Mask

HyperX เสื้อผ้า - GG Mask

    หน้ากากผ้านี้ใช้เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 หน้ากากนี้ไม่ใช่หน้ากากทางการแพทย์ที่สามารถกันของเหลวได้ ไม่ควรใช้หน้ากากผ้านี้:

    1. ในคลินิกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านการสูดดมสูง
    2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส หรือการใช้งานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้เพื่อป้องกันการหรือลดการติดเชื้อหรือการใช้งานใด ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้
    3. เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจหรือ
    4. ในการทำหัตถการที่ก่อให้เกิดฝอยละอองความเสี่ยงสูง

    Kingston ไม่ได้รับประกันใด ๆ ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยว่าหน้ากากนี้จะสามารถป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของไวรัสหรือเชื้อโรค

    ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองโดย FDA ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจาก FDA ภายใต้ EUA สำหรับการใช้งานเพื่อเป็นมาตรการควบคุมเบื้องต้นของบุคคลทั่วไป และโดยบุคลากรทางการแพทย์ในสถานให้บริการทางสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19   ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์พิเศษการอนุญาตใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 564(b)(1) ของรัฐบัญญัติ 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) ยกเว้นในกรณีที่มีการเพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตเร็วกว่านั้น

    • โพลิเอสเตอร์ 85%/สแปนเด็กซ์ 15%
    • ซักเครื่องในน้ำอุ่น ใช้เฉพาะน้ำยาซักฟอกที่ไม่มีส่วนประกอบของคลอรีนในกรณีที่จำเป็น อย่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม วางราบปล่อยให้แห้ง ห้ามรีด.