Make your Halloween a HalloWIN with up to 30% off select products

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

HyperX TW 2020 618 Promotion

618優惠不斷 全場Hy起來!

沒有甚麼比炎炎夏日在家裡吹冷氣打電動更嗨的事了,HyperX為你準備了多項優惠的超人氣商品,讓你這個夏天嗨翻天! 所有你想要的,喜歡的耳機, 鍵盤, 滑鼠和限量商品都這裡等你用最優惠的價格帶回家!

*此促銷為台灣地區限定通路活動,限時限量。HyperX保有調整內容之權益。

6/15 – 6/21

你的風格 你來定義
粉色青春金色潮流

每日優惠不同
關注喜愛商品 取得優惠通知

合作通路

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.