Add new HyperX gear to your survival kit - up to 50% off select products

HyperX Pulsefire Haste gaming mouse

Pulsefire Raid

Thống trị chiến trường với chuột 11 nút nhẹ, có thể lập trình.

Tìm hiểu thêm
HyperX Pulsefire Raid – 11-Button Programmable Gaming Mouse
HyperX Pulsefire Dart gaming mouse

Pulsefire Surge

Chính xác đến từng điểm kết hợp chiếu sáng 360° RGB

Tìm hiểu thêm
Ảnh cận cảnh chuột HyperX Pulsefire Surge RGB

Pulsefire FPS Pro

Được thiết kế để mang lại hiệu suất, độ chính xác và phong cách FPS hàng đầu.

Tìm hiểu thêm
HyperX Pulsefire FPS Pro gaming mouse

Pulsefire Core

Chuột quang chơi game tin cậy với ánh sáng RGB điều chỉnh được.

Tìm hiểu thêm
HyperX Pulsefire Core gaming mouse

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Signup for the HyperX newsletter and enjoy 15% off most products.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.