Make your Halloween a HalloWIN with up to 30% off select products

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Pulsefire Raid

Thống trị chiến trường với chuột 11 nút nhẹ, có thể lập trình.

Tìm hiểu thêm
HyperX Pulsefire Raid – 11-Button Programmable Gaming Mouse

Pulsefire Surge

Chính xác đến từng điểm kết hợp chiếu sáng 360° RGB

Tìm hiểu thêm
Close up of HyperX Pulsefire Surge Mouse RGB

Pulsefire FPS Pro

Được thiết kế để mang lại hiệu suất, độ chính xác và phong cách FPS hàng đầu.

Tìm hiểu thêm

Pulsefire Core

Chuột quang chơi game tin cậy với ánh sáng RGB điều chỉnh được.

Tìm hiểu thêm
Close up of HyperX Pulsefire Core Gaming Mouse against a gray background

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.