Gear Your Favorite Gamers -- Shop Our Holiday Gift Guide!

Kingston will be closed Thursday, Friday, Saturday and Sunday in observance of the Thanksgiving Holiday.
All orders placed after 11:00 am (PST) on Wednesday November 25th, will not be processed until Monday November 30th.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

ChargePlay Clutch cho di động
ChargePlay Clutch cho Nintendo Switch

ChargePlay Base

Sạc không dây để thiết bị của bạn luôn sẵn sàng hoạt động.

Tìm hiểu thêm
Close up of HyperX ChargePlay Duo charger for PlayStation 4 controllers
Image of HyperX ChargePlay Quad with Nintendo Switch Controllers Plugged In

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.