Gear Up To Go Back To School - Up To 40% Off Select Products!

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

HyperX Alloy FPS RGB

Bản cập nhật firmware: 2.1.1.8

Mã sản phẩm: HX-KB1SS2

Mô tả:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.
Bản cập nhật firmware này được thiết kế cho Windows 10.

Thông báo phát hành:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.

Tải xuống: Tải xuống firmware

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.