Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Chế độ game sẽ tắt phím Windows. Điều này để đảm bảo rằng nếu bạn vô tình nhấn vào phím này, bạn sẽ không bị thoát ra khỏi trò chơi và quay trở lại Windows. Để tắt hoặc bật chế độ game, nhấn FN + F12. Đèn báo chế độ game ở góc phía trên bên phải để chỉ báo chế độ game tắt hay bật. Đèn này thay thế vị trí của đèn chỉ báo khóa chế độ cuộn chuột.

FAQ: KHX-082616-KB-01

Một cổng kết nối là để dùng cho bàn phím. Cổng kết nối thứ hai là để cấp điện cho cổng sạc trên cáp. Cổng này chỉ lấy điện năng từ một cổng kết nối USB, nhưng nó vẫn cần cổng kết nối thứ hai để cung cấp đủ điện để sạc một thiết bị di động.

FAQ: KHX-082616-KB-02

Nhấn đồng thời các phím là một tính năng cho phép ghi nhận đúng tất cả các phím được nhấn. Bàn phím HyperX có hai chế độ: 6KRO và NKRO. Chế độ 6KRO cho phép nhấn và ghi nhận cùng lúc tới 6 phím và 4 phím điều chỉnh lệnh (Windows, Alt, Ctrl, Shift). Khi chuyển sang chế độ NKRO, bạn có thể nhấn từng phím trên bàn phím, tất cả các phím sẽ được ghi nhận đúng.

Chế độ 6KRO được bật mặc định.
Bạn có thể chuyển sang chế độ NKRO bằng cách nhấn FN + Delete.
Để trở về chế độ 6KRO, nhấn FN + Insert

FAQ: KHX-082616-KB-03

Bạn có thể đặt lại về chế độ mặc định của bàn phím bằng cách nhấn và giữ FN + ESC cho đến khi đèn nền của bàn phím nháy sáng một lần.

FAQ: KHX-082616-KB-04

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Chế độ game sẽ tắt phím Windows. Điều này để đảm bảo rằng nếu bạn vô tình nhấn vào phím này, bạn sẽ không bị thoát ra khỏi trò chơi và quay trở lại Windows. Để tắt hoặc bật chế độ game, nhấn FN + F12. Đèn báo chế độ game ở góc phía trên bên phải để chỉ báo chế độ game tắt hay bật. Đèn này thay thế vị trí của đèn chỉ báo khóa chế độ cuộn chuột.

FAQ: KHX-082616-KB-01

Một cổng kết nối là để dùng cho bàn phím. Cổng kết nối thứ hai là để cấp điện cho cổng sạc trên cáp. Cổng này chỉ lấy điện năng từ một cổng kết nối USB, nhưng nó vẫn cần cổng kết nối thứ hai để cung cấp đủ điện để sạc một thiết bị di động.

FAQ: KHX-082616-KB-02

Nhấn đồng thời các phím là một tính năng cho phép ghi nhận đúng tất cả các phím được nhấn. Bàn phím HyperX có hai chế độ: 6KRO và NKRO. Chế độ 6KRO cho phép nhấn và ghi nhận cùng lúc tới 6 phím và 4 phím điều chỉnh lệnh (Windows, Alt, Ctrl, Shift). Khi chuyển sang chế độ NKRO, bạn có thể nhấn từng phím trên bàn phím, tất cả các phím sẽ được ghi nhận đúng.

Chế độ 6KRO được bật mặc định.
Bạn có thể chuyển sang chế độ NKRO bằng cách nhấn FN + Delete.
Để trở về chế độ 6KRO, nhấn FN + Insert

FAQ: KHX-082616-KB-03

Bạn có thể đặt lại về chế độ mặc định của bàn phím bằng cách nhấn và giữ FN + ESC cho đến khi đèn nền của bàn phím nháy sáng một lần.

FAQ: KHX-082616-KB-04

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.