Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn


Đây là chuột quang nên bạn phải di trên bàn di chuột hoặc mặt phẳng mờ đục.
 Không di trên bàn kính, gương hoặc bề mặt phản chiếu cao.
 Cũng không di trên bề mặt có hoa văn.
 

Nếu bạn di chuột trên bàn di mà vẫn gặp sự cố này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HyperX để được trợ giúp. FAQ: KHX-060117-MS-01

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn


Đây là chuột quang nên bạn phải di trên bàn di chuột hoặc mặt phẳng mờ đục.
 Không di trên bàn kính, gương hoặc bề mặt phản chiếu cao.
 Cũng không di trên bề mặt có hoa văn.
 

Nếu bạn di chuột trên bàn di mà vẫn gặp sự cố này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HyperX để được trợ giúp. FAQ: KHX-060117-MS-01

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.