Địa chỉ mua hàng

Nếu có thắc mắc về địa điểm mua sản phẩm Kingston, vui lòng liên hệ 1800-555-590 (miễn phí).

购买地点

Memory Products


Flash & SSD Products


Become a Reseller


若贵公司有兴趣成为本公司在亚太地区的合作伙伴,请填写下列申请表后送出,我们会尽快与您联系, 若要查询新帐户设定信息,请将电子邮件寄到 asiasales@kingston.com.tw

( * 必填字段 )

: *
: *
:
: *
: *
: *
:
:
: *
:
: *