Đội HyperX

HyperX hỗ trợ một vài đội game giỏi nhất trên thế giới. Xem những kỹ năng mới nhất từ các cao thủ eSports.

2018 Calendar

JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
MAY
JUNE
JULY
AUGUST
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER