Đội HyperX

HyperX hỗ trợ một vài đội game giỏi nhất trên thế giới. Xem những kỹ năng mới nhất từ các cao thủ eSports.

2017 Calendar

JANUARY
DreamHack - Leipzig January 13-15 Germany Selling on site through partner only, no HyperX personel present
FEBRUARY
Winter Assembly February 3-5 Finland Selling on site through partner only, no HyperX personel present
MARCH
APRIL
MAY
DreamHack - Tours (France) May 6-8 France Exhibit / plan to sell on site
JUNE
DreamHack - Summer June 17-19 Sweden Exhibit / sell on site
JULY
ESL One - Cologne - 2017 July 7-9 Cologne, Germany , Germany
ESL One - Cologne July 7-9 Germany Exhibit / plan to sell on site
Coxcon July 22-23 United Kingdom Exhibit / Sponsor / plan to sell on site
AUGUST
Gamescom August 22-26 Germany PR Only
Summer Assembly August 5-7 Finland Selling on site through partner only, no HyperX personnel present
SEPTEMBER
EGX September 21-24 United Kingdom Exhibit
OCTOBER
ESL One - Hamburg - 2017 October 27-28 Hamburg, Germany , Germany
ESL One - Hamburg October 27-28 Germany Exhibit / plan to sell on site
Poznan Gaming Arena October 6-8 Poland Exhibit
NOVEMBER
DreamHack - Winter November 30-December 02 Sweden Exhibit / plan to sell on site
DECEMBER