Predator DDR4

Tốc độ mới cao hơn đến 4600MHz để nâng cấp cho đạt hiệu năng đỉnh.

Tìm hiểu thêm

Predator DDR4 RGB

Bộ nhớ mạnh mẽ có thiết kế dữ dội

Tìm hiểu thêm

Impact

Bộ nhớ Cắm và Chạy cho máy tính xách tay và các hệ thống nhỏ gọn

Tìm hiểu thêm

Read other relevant articles: