Pulsefire Raid

Thống trị chiến trường với chuột 11 nút nhẹ, có thể lập trình.

Tìm hiểu thêm
HyperX Pulsefire Raid – 11-Button Programmable Gaming Mouse

Pulsefire Surge

Chính xác đến từng điểm kết hợp chiếu sáng 360° RGB

Tìm hiểu thêm

Pulsefire FPS Pro

Được thiết kế để mang lại hiệu suất, độ chính xác và phong cách FPS hàng đầu.

Tìm hiểu thêm

Pulsefire Core

Chuột quang chơi game tin cậy với ánh sáng RGB điều chỉnh được.

Tìm hiểu thêm