Tùy chỉnh thiết bị theo ý thích.

Tải xuống

HyperX NGenuity

HyperX NGenuity là một phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng, cho phép bạn tùy chỉnh các sản phẩm HyperX. Cài đặt các nút, chương trình, lưu trữ macro, gán màu sắc cho từng phím trên bàn phím hoặc thiết lập màu cho các vùng hoặc các phím; HyperX NGenuity giúp bạn điều chỉnh theo ý muốn của mình.
 HyperX NGenuity cũng có một thư viện các thiết lập sẵn dành cho các trò chơi hấp dẫn nhất, để bạn có thể chọn nhanh một cấu hình để cài đặt và nhảy vào chơi ngay.
 Hãy luôn tìm xem các tính năng mới của NGenuity và các thiết bị ngoại vi HyperX tương thích sẽ ra mắt sau này.


Tính năng

  • Thiết lập cách chiếu sáng và hiệu ứng tự do hoặc theo vùng
  • Tạo và lưu trữ macro và cách gán nút
  • Tùy chỉnh Chế độ game trên bàn phím
  • Thư viện các thiết lập sẵn cho cấu hình game

Tính năng Chính

Phương tiện tùy chỉnh mạnh ngay trong tay Phương tiện tùy chỉnh mạnh ngay trong tay Phương tiện tùy chỉnh mạnh ngay trong tay

Phương tiện tùy chỉnh mạnh ngay trong tay

Dễ dàng thiết lập chiếu sáng và hiệu ứng theo từng phím hoặc vùng phím.

Tạo và lưu trữ macro và các cách gán nút Tạo và lưu trữ macro và các cách gán nút Tạo và lưu trữ macro và các cách gán nút

Tạo và lưu trữ macro và các cách gán nút

Để chỉ nhấn một phím là làm được nhiều việc và gán từng nút cho mỗi việc cần làm.

Chế độ game tùy chỉnh Chế độ game tùy chỉnh Chế độ game tùy chỉnh

Chế độ game tùy chỉnh

Chọn các phím sẽ tắt bằng nút Chế độ game.

Thư viện các cấu hình thiết lập sẵn cho trò chơi Thư viện các cấu hình thiết lập sẵn cho trò chơi Thư viện các cấu hình thiết lập sẵn cho trò chơi

Thư viện các cấu hình thiết lập sẵn cho trò chơi

Chọn các thiết lập chiếu sáng được thiết kế cho các trò chơi phổ biến nhất. Tìm hiểu thêm

Giới thiệu khái quát phần mềm HyperX Ngenuity

  • Hướng dẫn:

    Cách tạo ra, liên kết và lưu cấu hình trò chơi vào bộ nhớ riêng

  • Hướng dẫn:

    Cách ghi lại macro, gán tổ hợp phím và lưu vào thư viện