Cloud9

Thử qua chủ đề trắng xanh tuyệt đẹp tạo ra từ C9.

Tải xuống

Echo Fox

Các fan hâm mộ Echo Fox có thể thể hiện tình yêu với đội của mình bằng các cấu hình trắng, cam và tía này.

Tải xuống

Thế giới NGenuity

  • Hướng dẫn:

    Cách tạo, liên kết và lưu cấu hình vào bộ nhớ riêng của thiết bị.

  • Hướng dẫn:

    Cách tinh chỉnh DPI và hiệu ứng chiếu sáng cho Pulsefire Surge.

  • Tùy chỉnh với Tarik

    Tarik của Cloud9 giải thích cách tự lập cấu hình riêng của anh.