USA, we are now selling direct!

Switch to new US WebsiteChargePlay Clutch cho di động
ChargePlay Clutch cho Nintendo Switch
HyperX Chargeplay Base

ChargePlay Base

Sạc không dây để thiết bị của bạn luôn sẵn sàng hoạt động.

Tìm hiểu thêm
HyperX Chargeplay Duo Xbox
Ảnh cận cảnh bộ sạc HyperX ChargePlay Duo cho tay cầm PlayStation 4
Ảnh HyperX ChargePlay Quad với tay cầm Nintendo Switch được cắm vào