USA, we are now selling direct!

Switch to new US WebsiteMua hàng trả bảo hành.

Sản phẩm trả bảo hành HyperX là sản phẩm đã mở hộp hoặc đã sử dụng sơ qua được bán với giá thấp hơn. Các sản phẩm được kiểm tra để bảo đảm chúng hoạt động đầy đủ nhưng có thể có những vết nhỏ. Sản phẩm trả bảo hành được bảo hành trong 90 ngày. Để biết thông tin bảo hành, truy cập hyperxgaming.com/wa