Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

TAI NGHE HYPERX CLOUD II - HSCP

Bản cập nhật firmware Rev. 0010

Mã sản phẩm:

KHX-HSCP-xx

Mô tả:

Chúng tôi đã cải tiến firmware cho card âm thanh USB HyperX Cloud II để tương thích với PS4. Để biết các tiến bộ của firmware, vui lòng xem "Thông báo phát hành” bên dưới.

Bản cập nhật firmware này được thiết kế cho Windows 10, 8.1, 7 SP1.

Lưu ý về bản phát hành:

Cải thiện firmware để tăng khả năng tương thích với PS4

Tải xuống:

CloudII_FW_Update_0010-Update-instructions.pdf

Tải xuống firmware

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.