Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

TAI NGHE HYPERX CLOUD REVOLVER - HX-HSCRS

Bản sửa đổi Cập nhật phần mềm cơ sở  59035_0108

Mã sản phẩm:

HX-HSCRS-xx

Mô tả:

Chúng tôi đã cải tiến firmware cho card âm thanh USB HyperX Cloud Revolver S. Bản cập nhật này chặn bật tính năng giám sát micrô và tiếng vọng khi giữ nút EQ trong 3 giây. Để biết thông tin liên quan tới việc cải tiến firmware, vui lòng xem "Thông báo phát hành” bên dưới.

Bản cập nhật firmware này được thiết kế dành cho Windows 10, 8.1, 7 SP1.

Thông báo phát hành:

Tắt tính năng giám sát micrô khi giữ nút EQ trong 3 giây.

Tải xuống:

Firmware Update Instructions

Tải xuống firmware

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.