Gear up for the biggest remake in history with up to 40% off select HyperX PS4 products

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

HyperX Alloy FPS RGB

Bản cập nhật firmware: 2.1.1.8

Mã sản phẩm: HX-KB1SS2

Mô tả:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.
Bản cập nhật firmware này được thiết kế cho Windows 10.

Thông báo phát hành:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.

Tải xuống: Tải xuống firmware

Xem trước các sản phẩm mới của chúng tôi khi bạn đăng ký tham gia Gia đình HyperX.