HyperX Alloy FPS RGB

Bản cập nhật firmware: 2.1.1.8

Mã sản phẩm: HX-KB1SS2

Mô tả:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.
Bản cập nhật firmware này được thiết kế cho Windows 10.

Thông báo phát hành:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.

Tải xuống: Tải xuống firmware