USA, we are now selling direct!

Switch to new US WebsiteHyperX Alloy Elite RGB

Bản cập nhật firmware: 2.1.1.9

Mã sản phẩm: HX-KB2BL2

Mô tả:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.
Bản cập nhật firmware này được thiết kế cho Windows 10.

Thông báo phát hành:
Tương thích tốt hơn với PC, PlayStation 4 và Xbox One.

Tải xuống: Tải xuống firmware