HYPERX AMP - USCCAMSS

Bản cập nhật firmware phiên bản 4112

Mã sản phẩm:

HX-USCCAMSS-BK

Mô tả:

Chúng tôi đã cải tiến firmware cho HyperX Cloud Amp. Để biết thông tin liên quan tới những cải tiến cho firmware, xin đọc “Thông báo phát hành” bên dưới.

Bản cập nhật firmware này được thiết kế cho Windows 10, 8.1 và 7 SP1.

Thông báo phát hành:

- Tăng âm lượng tổng thể

Tải xuống:

HyperX_Cloud_Amp_Firmware_Update_Guide.pdf

Tải xuống Firmware