Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Micrô trên tai nghe Cloud II của tôi hoạt động tốt mà không có khóa cứng USB khi sử dụng với thiết bị di động nhưng lại không hoạt động hoặc truyền âm lượng rất bé khi sử dụng với Windows 10. Làm thế nào để khắc phục vấn đề này?

• Kiểm tra xem đã tắt công tắc tắt tiếng khóa cứng chưa.

• Tới mục Bảng điều khiển > Phần cứng & Âm thanh > Âm thanh. Xác nhận nhìn thấy Khóa cứng trên tab Phát lại và đó là thiết bị mặc định. Nhấp vào tab Ghi âm. Bạn có nhìn thấy micrô của tai nghe không?

• Nếu không, nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên khoảng trắng và xác nhận đã chọn “Hiển thị thiết bị đã tắt” và “Hiển thị thiết bị đã ngắt kết nối”. Bây giờ hãy nhấp chuột phải và đặt micrô tai nghe làm mặc định.

• Nếu trình quản lý thiết bị hiển thị trình điều khiển âm thanh “Realtek”, hãy rút tai nghe và có thể cả web cam rồi tải xuống và cài đặt trình điều khiển “Realtek” mới nhất. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy khởi động lại thiết bị rồi cắm lại tai nghe và kiểm tra bằng cách mở “Bộ thu giọng nói” trong windows 10 và hãy để khách hàng thu chính giọng nói của họ. Ở định dạng công cụ tìm kiếm Cortana: Thu giọng nói, nhấp vào micrô ở giữa ứng dụng và nói. Nhấp lại để dừng. Bây giờ hãy nhấp vào hình tam giác để phát lại. Đồng thời, nếu bạn đang sử dụng phần mềm âm thanh Realtek, phần mềm này có thể sẽ ghi đè những cài đặt trong Windows.

• Ở định dạng công cụ tìm kiếm Cortana: “Cài đặt bảo mật micrô”. Xác nhận tính năng “Để ứng dụng sử dụng micrô của tôi” đang “Bật”, nhấp vào tất cả ứng dụng có thể sử dụng micrô.

• Skype – Yêu cầu khách hàng tới mục Cài đặt / Âm thanh và thực hiện cuộc gọi thử. Điều này sẽ giúp xác nhận với khách hàng rằng tai nghe và micrô hoạt động tốt trên máy tính và Skype.

• Mumble - Yêu cầu khách hàng tới mục Cài đặt / Âm thanh và thực hiện cuộc gọi thử. Điều này sẽ giúp xác nhận với khách hàng rằng tai nghe và micrô hoạt động tốt trên máy tính và Mumble.

• Discord – Tới mục cài đặt > Chọn “Chế độ đầu vào”, đổi thành Nhấn để nói, đồng thời trượt Độ nhạy vào mức giữa.

FAQ: KHX-011717-HDST-16
Tôi không thể nghe thấy âm thanh từ tai nghe hoặc tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ micrô. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Đảm bảo mọi kết nối đều đúng, bao gồm kết nối tới hộp điều khiển hoặc cáp nối dài.

- Kiểm tra xem micrô đã được cắm đúng vào tai nghe chưa.

- Nếu bạn có thể xác minh rằng kết nối âm thanh hoạt động khi sử dụng loa và micrô thay thế.

-Xem nếu tai nghe hoạt động với máy tính hoặc thiết bị khác.

- Kiểm tra cài đặt âm thanh để chắc chắn đã bật loa và micrô và không tắt tiếng hoặc vặn âm lượng ở mức quá thấp. Trong rất nhiều trường hợp, micrô trên máy tính bị tắt hoặc bị tắt tiếng.

- Thử tắt bất kỳ phần mềm âm thanh nào đặc biệt dành cho bộ điều hợp âm thanh của bạn hoặc phần mềm âm thanh của bên thứ ba và sử dụng kiểm soát âm thanh mặc định trên hệ điều hành của bạn.

- Nếu bạn sử dụng hộp điều khiển, đảm bảo đã bật âm lượng. Hãy lưu ý rằng điều khiển âm lượng chỉ dùng cho tai nghe.

- Xác minh rằng nút tắt tiếng của hộp điều khiển không ở vị trí tắt tiếng.

-Kiểm tra cài đặt âm thanh trong trò chơi hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng. Nếu bạn đã thử các bước trên mà tai nghe hoặc micrô vẫn không hoạt động, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kingston để được trợ giúp.

KHX-052914-HDST-01

FAQ: KHX-052914-HDST-01
Tai nghe này có hoạt động với Xbox One, Xbox 360, PS3 không?

Tai nghe này có hoạt động với Xbox One có bộ điều hợp tai nghe của Microsoft. Tai nghe này không hỗ trợ Xbox 360 hoặc PS3.

FAQ: KHX-080114-HDST-04
Tôi không thể nghe thấy gì khi kết nối tai nghe HyperX bằng kết nối USB. Làm cách nào để tôi khắc phục vấn đề này?

Phải chọn tai nghe làm thiết bị âm thanh mặc định trong cài đặt âm thanh.

Đối với máy Windows:

1. Mở Control Panel (Bảng điều khiển), Chọn “Hardware and Sound” (Phần cứng và Âm thanh) rồi chọn “Sound” (Âm thanh).

2. Nếu “HyperX 7.1 Audio” (Âm thanh HyperX 7.1) hiện không phải là thiết bị âm thanh mặc định, nhấp chuột phải vào tùy chọn và chọn “Set as Default Device” (Đặt làm thiết bị mặc định).

3. Phải đánh dấu kiểm màu xanh bên cạnh thiết bị âm thanh mặc định. Lặp lại các bước tương tự đối với phần micro của tai nghe, nằm ở tab “Recording” (Ghi) (cũng có thể thấy ở chương trình Sound (Âm thanh) ở Control Panel (Bảng điều khiển).)

Đối với máy Mac:

1. Nhấp vào Apple menu (danh mục Apple) và chọn “System Preferences” (Chỉnh cấu hình hệ thống) từ danh mục thả xuống.

2. Trong “System Preferences” (Chỉnh cấu hình hệ thống), nhấp vào biểu tượng ‘Sound’ (Âm thanh).

3. Nhấp vào tab Input (Đầu vào) và chọn “HyperX 7.1 Audio” (Âm thanh HyperX 7.1) để có đầu vào âm thanh mặc định.

4. Nhấp vào tab Output (Đầu ra) và chọn “HyperX 7.1 Audio” (Âm thanh HyperX 7.1) để có đầu ra âm thanh mặc định.

Lưu ý: Tai nghe có thể xuất hiện là "USB audio" (Âm thanh USB) thay vì "HyperX 7.1 Audio" (Âm thanh HyperX 7.1).

FAQ: KHX-010715-HDST-05
Tôi cần thay đổi cài đặt nào để sử dụng tai nghe Cloud II với PS4?

Để sử dụng tối ưu với PlayStation® 4 (PS4®), tháo giắc tai nghe ra khỏi hộp điều khiển USB và kết nối trực tiếp giắc âm thanh vào thiết bị chơi game PS4 và tuân theo các bước sau:

1. Bật máy chơi game PS4®.

2. Điều hướng tới menu Setting (Cài đặt) và chọn.

3. Đánh dấu tùy chọn menu ‘Devices’ (Thiết bị) và chọn.

4. Cuộn xuống ‘Audio Devices' (Thiết bị âm thanh) và chọn.

5. Chọn ‘Output to Headphones’ (Đầu ra tai nghe) và chọn ‘All Audio’ (Tất cả âm thanh).

FAQ: KHX-090915-HDST-11
Tôi không thể điều chỉnh âm lượng của micro trên Windows khi sử dụng bộ điều khiển USB. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Khi sử dụng bộ điều khiển USB, bạn không thể điều chỉnh âm lượng của micro trên Windows. Bạn chỉ có thể điều chỉnh âm lượng bằng bộ điều khiển. Nếu bạn không thể điều chỉnh âm lượng micro bằng bộ điều khiển, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

FAQ: KHX-110315-HDST-12
Micrô trên tai nghe sẽ không hoạt động khi được kết nối với hộp điều khiển USB. Micrô hoạt động tốt khi không kết nối với hộp điều khiển, như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Làm thế nào để tôi khắc phục vấn đề này?

Nút tắt tiếng của micrô có thể đang ở vị trí tắt tiếng. Đảm bảo bạn để ở chế độ mở tiếng (hướng về phía kết nối tai nghe).

FAQ: KHX-121115-HDST-13
Tôi nghe thấy tiếng răng rắc hoặc lốp bốp trong những đoạn nhạc có âm trầm lớn khi sử dụng thiết bị USB cho bộ tai nghe Cloud II. Hiện tượng này chỉ không xảy ra khi sử dụng kết nối 3.5mm. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Vui lòng cập nhật firmware cho thiết bị USB của bạn bằng cách tham khảo liên kết sau. Thao tác này sẽ giải quyết được vấn đề. Hướng dẫn được đăng trên trang này.

https://www.hyperxgaming.com/us/support/technical/downloads?product=hscp&filename=HyperX_Cloud_II_Firmware_Updater_Rev_0010

KHX-030416-HDST-14

FAQ: KHX-030416-HDST-14
Âm lượng điều chỉnh trên bộ điều khiển USB dành cho bộ tai nghe Cloud II hoặc quá cao hoặc quá thấp. Có rất ít mức âm lượng ở khoảng giữa. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Vui lòng cập nhật firmware cho thiết bị USB của bạn bằng cách tham khảo liên kết sau. Thao tác này sẽ giải quyết được vấn đề. Hướng dẫn được đăng trên trang này.

https://www.hyperxgaming.com/cn/support/technical/downloads?product=hscp&filename=HyperX_Cloud_II_Firmware_Updater_Rev_0010

FAQ: KHX-030416-HDST-15

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Bộ tai nghe này có hoạt động với thiết bị di động của tôi không?

Bộ tai nghe của chúng tôi sẽ hoạt động với hầu hết các thiết bị di động sử dụng cổng 3.5 mm.

Có hai chuẩn cổng âm thanh cho tai nghe của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Di động (CTIA) và Nền tảng Đầu cuối Di động Mở (OMTP). Bộ tai nghe của chúng tôi sử dụng đầu nối chuẩn CTIA nên sẽ hoạt động với phần lớn các thiết bị di động. Một số thiết bị di động sử dụng chuẩn đầu nối OMTP. Nếu thiết bị di động của bạn sử dụng đầu nối chuẩn OMTP, có thể bạn sẽ gặp vấn đề về kết nối. Bạn có thể mua một dây cáp chuyển đổi từ bên thứ ba để sử dụng bộ tai nghe này với một thiết bị OMTP.

FAQ: KHX-051515-HDST-08
Tại sao số phiên bản của firmware hiện đang được cung cấp để tải về lại thấp hơn phiên bản của firmware đang cài trên khóa cứng (dongle) USB Cloud II của tôi, nó cũng không tương thích với PS4 chứ?

Phiên bản firmware hiện đang được cung cấp để tải về chỉ là một phiên bản firmware đặc biệt, nó giúp cho khóa cứng USB hoạt động được với PS4.
 Các phiên bản firmware sản xuất đại trà không liên quan đến phiên bản này và không tương thích với PS4. FAQ: KHX-030118-HDST-18

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Now
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)