Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Tai nghe HyperX Cloud của tôi không hoạt động đúng sau khi cập nhật lên Windows 10. Tuy nhiên, nó vẫn hoạt động ở các hệ điều hành hoặc thiết bị khác. Làm thế nào để tôi khắc phục vấn đề này?
Điều này có thể liên quan tới trình điều khiển âm thanh trong máy tính của bạn. Hãy kiểm tra trình điều khiển Windows 10 mới nhất ở máy tính của bạn hoặc bo mạch chủ trên trang hỗ trợ của nhà sản xuất hệ điều hành. FAQ: KHX-082115-HDST-09

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Now
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1 (800) 435-0640 (closed)