Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Tại sao mô-đun HyperX của tôi không thể chạy ở tốc độ được quảng cáo?

Như bạn có thể biết, bộ nhớ này được xây dựng với các định thời gian mạnh hơn các dòng sản phẩm bộ nhớ khác của chúng tôi. Các mô-đun HyperX được bố trí và thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ của người say mê PC. HyperX cho tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn, băng thông dữ liệu cao hơn và tiêu thụ điện ít hơn. Việc sử dụng bộ nhớ HyperX có thể yêu cầu rằng bạn phải vào trong bios và đặt các định thời gian dưới đây một cách thủ công để BIOS có thể nhận ra bộ nhớ đúng cách. Tuy nhiên điều này không đảm bảo bởi vì việc đó còn tùy thuộc vào bo mạch chủ. Vì bộ nhớ này chưa được kiểm định về khả năng tương thích với bất kỳ hệ thống cụ thể nào, chúng tôi không thể xác nhận liệu bộ nhớ này có khả năng tương thích dành cho bạn hay không.

Trước khi đặt các định thời gian, tốt hơn nên đặt bios về giá trị mặc định để loại bỏ bất kỳ xung đột nào khác có thể xảy ra. Cũng nên có bios cập nhật mới nhất nếu các mô-đun không hoạt động sau khi đặt các định thời gian này vì BIOS có thể sẽ hạn chế việc phát hiện bộ nhớ đúng cách. Có thể tải về BIOS từ trang web của nhà sản xuất bo mạch chủ của bạn. Vui lòng kiểm tra tài liệu về bộ xử lý của bạn để chắc chắn rằng nó hỗ trợ tốc độ của bộ nhớ bạn đang cài đặt.

Nếu bạn thất bại khi ép xung bộ nhớ, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật để được trợ giúp. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm một mô-đun bộ nhớ tương thích với hệ thống của bạn. Bạn cũng có thể truy cập trang về bộ cấu hình bộ nhớ của chúng tôi tại:

http://www.kingston.com/vn/memory/search/Options/

FAQ: KTM-021011-HYX-01
Các định thời gian bộ nhớ đã nêu cho bộ nhớ HyperX (tức là 10-11-12) có nghĩa là gì?
Định thời gian Định nghĩa Định thời gian Các từ viết tắt Hoạt động
10 CAS Latency CL Sự trì hoãn giữa việc kích hoạt hàng và việc đọc hàng.
11 RAS to CAS (hoặc Row to Column Delay) trcd Kích hoạt hàng.
12 Row Precharge Delay (hoặc RAS Precharge Delay) trp hoặc tRCP Hủy kích hoạt hàng.

CAS latency:
CAS Latency là tỷ lệ thời gian truy cập cột của bộ nhớ chia cho thời gian trên đồng hồ hiện tại của hệ thống. Thời gian truy cập cột trở thành giá trị hằng số, nên bạn có thể thấy khi bạn tăng đồng hồ hệ thống, việc đạt CAS latency thấp hơn sẽ trở nên khó hơn (ví dụ như mẫu số tăng, nhưng tử số vẫn giữ nguyên).

RAS-to-CAS:
Đây là độ trễ giữa Địa chỉ Hàng và Địa chỉ Cột. Về cơ bản là thời gian trì hoãn giữa việc truy cập các địa chỉ bộ nhớ Hàng và Cột.

Row Precharge Delay:
Số chu kỳ đồng hồ diễn ra giữa lệnh precharge và lệnh active.

*Từ các ví dụ trên bạn có thể kết luận; số càng thấp, truy cập càng nhanh.

FAQ: KTM-021011-HYX-09
Tôi đã cài đặt bộ nhớ HyperX và hệ thống của tôi không thể khởi động hoặc lại bị treo từng đợt.

Bộ nhớ HyperX được thiết kế với nhiều cài đặt linh hoạt. Không phải mọi hệ thống đều có thể chạy được với các cài đặt linh hoạt này.

Hãy đảm bảo bộ nhớ HyperX của bạn tương thích với chip Intel hoặc AMD cụ thể trên bo mạch chủ của bạn. Những thông số này cũng được liệt kê trên các trang sản phẩm tại trang web HyperX. Nếu bộ nhớ của bạn sử dụng cấu hình XMP để ép xung, hãy thay đổi các thiết lập bộ nhớ trong BIOS của bạn thành tự động.

Nếu bộ nhớ không thể hoạt động ở thiết lập mặc định, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp.

FAQ: KTM-030615-HYX-10
Tôi đã cài đặt HyperX của Kingston và bộ nhớ không chạy ở tốc độ định mức. Tại sao lại như vậy?

Với bộ nhớ sử dụng cấu hình XMP, các thiết lập mặc định được sử dụng là các giá trị chuẩn JEDEC. Một vài hệ thống không thể hoạt động ở tốc độ cao hơn các thiết lập JEDEC và để giúp tất cả khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất, Kingston cài đặt các mô-đun thành các giá trị chuẩn JEDEC, giúp người dùng lựa chọn cấu hình XMP để ép xung nếu hệ thống hỗ trợ.

Với bộ nhớ PnP, nếu hệ thống không thể chạy ở các mức xung mặc định, hệ thống có thể sử dụng cấu hình thời gian cao nhất tiếp theo hoặc thiết lập mặc định theo chuẩn JEDEC.

FAQ: KTM-030615-HYX-03
Tôi đã cài đặt bộ nhớ HyperX vào hệ thống của mình, tuy nhiên khi tôi chạy chương trình chẩn đoán, chương trình báo rằng các định thời gian thấp hơn như đã quảng cáo. Tại sao?

Bạn sẽ phải cài đặt lại tốc độ, thời gian và điện áp phù hợp hoặc sử dụng một trong các cấu hình XMP nếu bo mạch chủ của bạn hỗ trợ được. Một vài hệ thống không thể hoạt động được khi cài đặt các mức độ trễ thấp hơn mức quy định của bộ nhớ HyperX. Một vài chương trình chẩn đoán sẽ chỉ đọc các thiết lập mặc định trên Chi tiết Thông tin Bộ nhớ (SPD) trên sản phẩm. Do vậy chương trình sẽ không tính tới những thiết lập bạn đã tự thay đổi hoặc cấu hình XMP bạn đã chọn.

Hãy tham khảo thông số cho sản phẩm bộ nhớ HyperX cụ thể để cài đặt phù hợp.

FAQ: KTM-030515-HYX-02
Tôi đã cài đặt HyperX Kingston trong hệ thống và tôi đang đặt định thời gian trong BIOS. Tôi thấy các mục nhập như "CAS Latency" và "RAS to CAS Delay", tuy nhiên tôi không thấy "Command Rate". Tôi có thể đặt định thời gian này ở đâu?

Nhiều bo mạch chủ tự động đặt "Command Rate" và không cho phép người dùng đặt thủ công.

FAQ: KTM-021011-HYX-05
Tôi đã đặt các định thời gian mà Kingston nêu, tuy nhiên có nhiều định thời gian khác hiển thị trong BIOS. Tôi cần đặt các định thời gian này thành gì?

Nếu có các định thời gian trong BIOS chúng tôi không nêu các định thời gian trễ cho bộ nhớ HyperX của bạn, vui lòng để các định thời gian này ở thiết lập mặc định.

FAQ: KTM-021011-HYX-06

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Bằng cách nào tôi phát hiện ra bộ nhớ được cài đặt trong hệ thống của mình có dung lượng bao nhiêu?

Trong Windows, hãy nhấp vào nút khởi động và mở "Control Panel". Sử dụng chức năng xem cổ điển đối với Vista và 7. Sau đó mở "System". Bảng này sẽ hiển thị thông tin cơ bản về máy tính gồm cả dung lượng RAM được cài đặt.

Trong MacOS, chọn "About This Mac" hoặc "About This Computer" từ menu Apple ở góc phía trên bên trái của Màn hình. Bảng này sẽ cung cấp thông tin về bộ nhớ tổng của Mac (bộ nhớ cài sẵn cộng thêm DIMM hoặc SIMM đã cài đặt).

Trong Linux, mở cửa sổ dòng lệnh và nhập lệnh sau: cat /proc/meminfo

Bảng này sẽ hiển thị tổng dung lượng RAM cũng như thông tin bộ nhớ khác.

FAQ: KTM-012711-GEN-06
Bộ nhớ bổ sung có làm tăng tốc độ máy tính của tôi không?

Bộ nhớ bổ sung sẽ không nhất thiết tăng hiệu năng của máy tính của bạn.Bộ nhớ này sẽ cho phép bạn chạy nhiều chương trình hoặc quy trình hơn ngay lập tức hoặc nhiều chương trình cần nhiều bộ nhớ hơn.Có thể tăng hiệu năng nếu dung lượng bộ nhớ được lắp đặt ban đầu gần như không đủ cho các chương trình và quy trình mà bạn sử dụng máy tính này cho mục đích đó.

FAQ: KTM-012711-GEN-07
Tôi cài đặt bộ nhớ vào máy tính bằng cách nào?

Đối với máy tính để bàn, hãy tắt và rút phích cắm điện máy tính và mở vỏ máy tính. Lưu ý: Cần lắp đặt bộ nhớ có dung lượng cao hơn vào khe cắm 1 sau đó là bộ nhớ có dung lượng thấp hơn tiếp theo vào khe cắm 2 và tiếp tục theo thứ tự như vậy. Vui lòng tham khảo sổ tay bo mạch chủ của bạn để xác định khe cắm đúng.

Tháo mô-đun bộ nhớ như ở Hình 1. Đẩy các thẻ (1) ra ngoài và mô-đun sẽ nhẹ nhàng bật ra khỏi khe cắm (2). Tháo hẳn mô-đun khỏi khe cắm.

Để cài đặt mô-đun bộ nhớ mới, xem Hình 2. Đẩy các thẻ (1) mà nằm ở các đầu hốc cắm bộ nhớ ra ngoài và chỉnh thẳng các khấc đánh dấu bộ nhớ với khóa trong hốc cắm bộ nhớ (2), sau đó đẩy bộ nhớ xuống CHẮC CHẮN vào hốc cắm bộ nhớ để chốt khóa bộ nhớ vào đúng vị trí (3). Nếu bộ nhớ đã được cài đặt đúng cách và vẫn không được phát hiện trong khi bạn sử dụng đúng bộ nhớ, bạn cần chắc chắc mình có BIOS cập nhật mới nhất từ trang web của nhà sản xuất máy tính của bạn.

Đối với máy tính xách tay, xin lưu ý rằng trước khi bạn tháo/cài đặt bộ nhớ vào máy tính xách tay, bạn cần tắt nguồn thiết bị và tháo bộ pin và dây nguồn. Đưa bộ nhớ vào CHẮC CHẮN để bộ nhớ có thể tiếp xúc tốt (điều quan trọng là phải đưa bộ nhớ vào CHẮC CHẮN) với hốc cắm trước khi đẩy bộ nhớ xuống để khóa vào vị trí (Xem các hình dưới đây) . Khi đã cài đặt bộ nhớ, hãy đặt lại bộ pin vào thiết bị của bạn và cung cấp điện bằng cách sử dụng dây nguồn và không chỉ từ pin. Nếu bộ nhớ đã được cài đặt đúng cách và vẫn không được phát hiện trong khi bạn sử dụng đúng bộ nhớ, bạn cần chắc chắc mình có BIOS cập nhật mới nhất từ trang web của nhà sản xuất máy tính của bạn.

BIOS – Hệ thống Đầu vào/Đầu ra Cơ bản được cài đặt trên bo mạch chủ của máy tính. BIOS này kiểm soát các thao tác cơ bản nhất và chịu trách nhiệm khởi động máy tính của bạn và khởi tạo phần cứng. Đó là dữ liệu mà thường được lưu giữ trong chip ROM, có thể được cập nhật bằng cách "cập nhật" BIOS khi được yêu cầu. Các nâng cấp BIOS có thể sửa lỗi, hỗ trợ các CPU mới, hỗ trợ ổ cứng mới, gồm cả bộ nhớ v.v.... Trang web của nhà sản xuất máy tính thường có các cập nhật BIOS.

*LƯU Ý: Kingston không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào gây ra từ việc cập nhật bios. Việc cập nhật BIOS chỉ là một đề nghị giải quyết vấn đề. Các khách hàng cập nhật bios phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Tất cả hướng dẫn về cách cập nhật bios sẽ do nhà sản xuất máy tính hoặc nhà sản xuất bios bên thứ 3 cung cấp chứ không phải Kingston.

FAQ: KTM-012711-GEN-18
Khi tôi cài đặt bộ nhớ trong Máy tính xách tay của mình, hệ thống không khởi động hoặc không nhận bộ nhớ. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?

Trước tiên, chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng bộ nhớ dành cho Máy tính xách tay của mình. Vui lòng tham khảo Tìm kiếm Bộ nhớ trực tuyến của Kingston tại www.kingston.com để được trợ giúp. Sau khi bạn xác nhận rằng bạn sử dụng đúng bộ nhớ cho hệ thống của mình, hãy thực hiện như sau:

 1. Trước khi cài đặt bộ nhớ, trước tiên hãy tắt Máy tính xách tay, sau đó tháo bỏ bộ pin và rút dây nguồn. Đặt lại bộ nhớ chắc chắn vào hốc cắm và sau đó đẩy bộ nhớ xuống để khóa bộ nhớ vào vị trí. Thay bộ pin và dây nguồn rồi khởi động hệ thống. Nếu vẫn chưa cài đặt thành công, hãy thử lắp bộ nhớ vào một khe cắm khác, nếu sẵn có.
 2. Nếu bạn đã cài đặt đúng cách bộ nhớ được khuyến nghị và PC vẫn không khởi động hoặc không nhận bộ nhớ, có thể bạn cần phải tải về BIOS mới nhất từ trang Web của nhà sản xuất máy tính của bạn.

Ghi chú: Kingston không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào gây ra từ việc cập nhật BIOS. Việc cập nhật BIOS chỉ là một đề nghị giải quyết vấn đề. Các khách hàng cập nhật BIOS phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Tất cả hướng dẫn về cách nâng cấp BIOS sẽ do nhà sản xuất máy tính hoặc nhà sản xuất BIOS bên thứ 3 cung cấp chứ không phải Kingston.

FAQ: KTM-012711-GEN-12
Khi tôi cài đặt bộ nhớ vào máy tính để bàn, hệ thống không khởi động hoặc không nhận bộ nhớ. Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách nào?
Trước tiên, chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng bộ nhớ dành cho máy tính của mình. Vui lòng tham khảo Tìm kiếm Bộ nhớ trực tuyến của Kingston tại www.kingston.com để được trợ giúp. Sau khi bạn xác nhận rằng bạn sử dụng đúng bộ nhớ cho hệ thống của mình, hãy thực hiện như sau:
 1. Tắt và rút phích cắm điện máy tính của bạn.
 2. Lắp lại (các) mô-đun bộ nhớ với dung lượng lớn nhất vào hốc cắm đầu tiên tiếp theo là các dung lượng nhỏ hơn theo thứ tự giảm dần. Để đảm bảo các mô-đun bộ nhớ được cài đặt đúng cách, chỉnh thẳng các khấc đánh dấu bộ nhớ với khóa trong hốc cắm bộ nhớ, sau đó đẩy bộ nhớ chắc chắn vào hốc cho đến khi các thẻ khóa bộ nhớ vào vị trí.
 3. Chắc chắn rằng cáp trong máy tính của bạn được kết nối đúng cách. Có thể bạn đã không cắm giắc nguồn cần thiết với bo mạch chủ hoặc vô tình rút cáp nối với ổ cứng.
 4. Nếu bạn đã cài đặt đúng cách bộ nhớ được khuyến nghị và PC vẫn không khởi động hoặc không nhận bộ nhớ, có thể bạn cần phải tải về BIOS mới nhất từ trang Web của nhà sản xuất máy tính của bạn.
Ghi chú: Kingston không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào gây ra từ việc cập nhật BIOS. Việc cập nhật BIOS chỉ là một đề nghị giải quyết vấn đề. Các khách hàng cập nhật BIOS phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Tất cả hướng dẫn về cách nâng cấp BIOS sẽ do nhà sản xuất máy tính hoặc nhà sản xuất BIOS bên thứ 3 cung cấp chứ không phải Kingston.

FAQ: KTM-012711-GEN-13
Liệu bộ nhớ nhanh hơn cùng loại có chạy với tốc độ chậm hơn, tức là, DDR 400Mhz trong hệ thống DDR 333Mhz hay không?

Có. Trong hầu hết các trường hợp nếu máy tính hỗ trợ tốc độ chậm hơn, máy tính đó sẽ chạy giảm xuống tốc độ thấp hơn với điều kiện đó là loại bộ nhớ đúng (DDR, DDR2, v.v...). Tuy nhiên xin lưu ý rằng chức năng chạy chậm xuống phụ thuộc vào máy tính và không đảm bảo hoạt động trong mọi trường hợp.

FAQ: KTM-021011-GEN-16
Sự khác nhau giữa mã sản phẩm trong các bộ dụng cụ kênh đôi hoặc kênh ba và mã sản phẩm được bán riêng là gì?

Các sản phẩm được bán trong bộ dụng cụ (có ký hiệu là "K2" hoặc "K3" trong mã sản phẩm, ví dụ – KVR400X64C3AK2/2G) được đóng gói riêng để sử dụng trong các bo mạch chủ Kênh Đôi hoặc Kênh Ba. Mặc dù công nghệ Kênh Đôi và Kênh Ba đã có sẵn trong bo mạch chủ (bên trong bộ chip), các mô-đun bộ nhớ cần được cài đặt theo cặp hoặc theo bộ đôi hoặc bộ ba để chế độ Kênh Đôi hoặc Kênh Ba hoạt động đúng cách. Các mô-đun đồng nhất được đóng gói trong bộ dụng cụ hoạt động tốt nhất bởi vì bo mạch chủ sẽ truy cập tất cả các mô-đun bộ nhớ như một vị trí bộ nhớ đơn với băng thông rộng hơn. Kingston đề nghị sử dụng các mô-đun được bán theo bộ công cụ dành cho bo mạch chủ đã kích hoạt Kênh Đôi hoặc Kênh Ba.

FAQ: KTM-020911-GEN-19
BIOS của tôi hoặc chương trình chẩn đoán chẳng hạn như CPU-Z cho thấy bộ nhớ đang hoạt động ở một nửa tần số. Tại sao?

Trong nhiều trường hợp, BIOS hoặc chương trình chẩn đoán sẽ báo cáo tần số bus bộ nhớ, mà bằng nửa tần số dành cho bộ nhớ loại DDR. Như tên gọi của nó, tốc độ dữ liệu của DDR (Tốc độ Dữ liệu Gấp đôi) gấp hai lần tần số bus bộ nhớ. Do đó nếu tốc độ bus bộ nhớ là 800Mhz và bạn đang sử dụng bộ nhớ DDR3-1600 thì RAM đang chạy đúng tốc độ.

FAQ: KTM-071015-GEN-20
What is ESD?
 • ElectroStatic Discharge, ESD is simply the discharge of built up static electricity.ESD should not be taken lightly as this is one of the few things an individual can do to damage or destroy their computer or hardware components.It is like when you rub your feet on the carpet and you touch something metal.ESD can occur without the user feeling a shock and will occur when only working on the inside of the computer or handling hardware.
 • How to help prevent ESD
 • The best method of preventing ESD is to use an ESD wrist strap or a grounding mat or table.However, because most users do not have access to these items, we have included the below steps to help reduce the chance of ESD as much as possible.          
 • Standing – We recommend that you are standing at all times when working on the computer. Setting on a chair can generate more electrostatic.
 • Cords - Make sure everything is removed from the back of the computer (power cord, mouse, keyboard, etc).
 • Clothes - Make sure not to wear any clothing that conducts a lot of Electrical Charge, such as a wool sweater.
 • Accessories - To help reduce ESD and help prevent other problem, it is also a good idea to remove all jewelry.
 • Weather - Electrical storms can increase the ESD risk; unless absolutely necessary, try not to work on a computer during an electrical storm.In very dry areas, the air itself becomes a part of the electrostatic build-up mechanism every time there is an air flow (wind, air conditioning, blower) passing over an insulated surface.Do not let high humidity levels build a false confidence, and beware of corrosion problems with interconnects and other electrical interfaces.To learn more about ESD and how to protect your electronics, please refer to the below site.

ESD Association
https://www.esda.org/about-esd/ FAQ: ESD-SSD-001